Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
Husk meg
  • Aktuelt
  • Kunngjøringer
  • Vegmeldinger
  • Kleppestø
Forrige Neste Side:

Regionrådet drøftar brannvernsamarbeid

03.03.2015 Treff:7 Aktuelt

Regionrådet drøftar brannvernsamarbeid

Styret i Regionrådet Vest skal på møtet 9. mars mellom anna drøfta vidare organisering av brannvernsamarbeid. Les mer...

"Gamle butikken" på Erdal rives

03.03.2015 Treff:57 Aktuelt

"Gamle butikken" på Erdal rives

Vegprosjektet Askøypakken informerer om at "gamle butikken" på Erdal skal rives og arbeidet starter 2. mars. Hvis arbeidet går som planlagt vil jobben ta circa 14 dager. Les mer...

Sammenslåing av hjemmesykepleiebaser

03.03.2015 Treff:24 Aktuelt

Sammenslåing av hjemmesykepleiebaser

    Avdelingene Kleppestø og Flagget hjemmesykepleie er fra 1.mars slått sammen til en avdeling. Avdelingen får navnet Sør og basen er lokalisert i Follesevegen 73B, like ved Follese fotba... Les mer...

Noen som savner en sykkel?

03.03.2015 Treff:26 Aktuelt

Noen som savner en sykkel?

Savner du en flott damesykkel? Utenfor Infobygget i Kleppestø har det i en liten uke stått en flott damesykkel, men ingen av oss kjenner til hvem som eier denne.Sykkelen er nå tatt vare på av Politie... Les mer...

Bergheimsvegen stengt

02.03.2015 Treff:97 Aktuelt

Bergheimsvegen stengt

Grunnet en kabelfeil blir vegen stengt fra Florvågskiftet og opp til fotballbanen på Bergheim. Arbeidet startes opp tirsdag 3. mars. Det forventes at vegen blir stengt i 2 dager.    ... Les mer...

Vårfest for seniorer 10. mars

02.03.2015 Treff:63 Aktuelt

Vårfest for seniorer 10. mars

Vi gjentar suksessen og håper at mange vil være med på vårfesten for seniorer! Tid: tirsdag 10.mars kl.11:30 -14:30  Sted: Amfi Senter, Askøy 3.etg. v/Helletun kafe   Les mer...

Påmelding SFO 2015

27.02.2015 Treff:231 Aktuelt

Påmelding SFO 2015

Påmeldingsfrist til SFO for skoleåret 2015-2016 er 1.april 2015. Les mer...

Våre flotte barnehager

25.02.2015 Treff:178 Aktuelt

Våre flotte barnehager

Jeg fant, jeg fant – ja poteter fant jeg!  I Haugen barnehage får barna tidlig lære å være glad i friluftsliv. De blir kjent med naturen og det som skjer i naturen gjennom de ulike årstidene..... Les mer...

Sender laget ditt deltakere?

25.02.2015 Treff:157 Aktuelt

Sender laget ditt deltakere?

Askøy kommune, Askøy Sang- og musikksamkipnad og Idrettsrådet i Askøy arrangerer kultur- og idrettskonferanse på Marsteinen Panorama 13. og 14. mars 2015. Husk påmeldingsfristen som er 28. februar. ... Les mer...

Forrige Neste Side:

Fv Lindhaugen - Slettebrekka - Hetlevik. Del av Askøypakken

06-01-2015 Treff:574 Vegmeldinger

Fv Lindhaugen - Slettebrekka - Hetlevik. Del av Askøypakken

Under prosjektering, forventet byggestart tidligst høsten 2015    Les mer...

Fv 563 Strømsnes - Hop. Del av Askøypakken

06-01-2015 Treff:187 Vegmeldinger

Fv 563 Strømsnes - Hop. Del av Askøypakken

Under prosjektering, forventet byggestart er i 2016. Les mer...

Vegstenging Nedre Strand

19-08-2014 Treff:234 Vegmeldinger

Vegstenging Nedre Strand

Det varslede arbeidet med oppgradering av eksisterende VA-anlegg har blitt forsinket på grunn av arbeidet i Florvågvegen. Dette beklager vi.       Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - fra Storvatnet til rundkjøring i Klepp…

20-05-2014 Treff:1025 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - fra Storvatnet til rundkjøring i Kleppestø

Fra rundkjøringen ved Kleppestø senter til den nye rundkjøringen som er under etablering i Florvåg, jobbes det med å legge nye VA-ledninger og EL-kabler.  Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - ved Storvatnet

20-05-2014 Treff:863 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - ved Storvatnet

 Statens Vegvesen arbeider med etablering av ny rundkjøring i Florvåg, ved nedkjørselen til Frank Mohn. Les mer...

Fv 216 Kleppevegen - Fra Florvågskiftet til Kleppevann

27-09-2013 Treff:1081 Vegmeldinger

Fv 216 Kleppevegen - Fra Florvågskiftet til Kleppevann

Her kan du følge arbeidet med veiutvidelse og oppgradering av vann- og avløpsnettet i Kleppevegen.  Les mer...

Introbilde Om Kleppestø sentrum

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

  • Ledige stillinger - Kampanjebanner
  • Kampanjebanner SFO-plass
  • Sok barnehageplass
  • Barnevernet besokshjem