Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
  1. Aktuelt
  2. Kunngjøringer
  3. Kleppestø

28-06-2016 Hits:59 Aktuelt

Hetleviktunnelen godkjent

Vegdirektoratet har gitt klarsignal for at Askøypakken kan bygge fv. 212 Hetleviktunnelen med en stigning på 7 prosent. ...

Les mer...

23-06-2016 Hits:517 Aktuelt

Sendte feilmerket brev

Alle grunneiere innenfor Kleppestøplanen har mottat brev fra kommunen. Ved en feil ser det for mottakeren ut som at brevet er skrevet til en annen. ...

Les mer...

20-06-2016 Hits:463 Aktuelt

Frivillighetsundersøkelsen er klar

  Kartlegging og utvikling av samarbeid mellom frivilligheten og Askøy kommune Askøy kommune har nå gjennomført en kartlegging av frivilligheten på Askøy. Hensikten med kartleggingen er å øke k...

Les mer...

22-06-2016 Hits:680 Aktuelt

Badevannskvalitet sommeren 2016

Nye prøver av badevannskvaliteten i Askøy kommune viser at det nå er god vannkvalitet ved samtlige lokaliteter. Miljørettet helsevern peker imidlertid på at den vil kunne variere over tid avhengig av ...

Les mer...

20-06-2016 Hits:210 Aktuelt

Vi søker kunstnere!

Vi søker profesjonelle kunstnere til kunstformidlingsprosjekter i Den kulturelle bæremeisen på Askøy. ...

Les mer...

17-06-2016 Hits:701 Aktuelt

Snart byggestart

Statens vegvesen setter til høsten i gang arbeidet med utbedring av fv.212 Lindhaugen-Slettebrekka.  ...

Les mer...

30-11--0001 Hits:134 Aktuelt

Ikke flere plasser i Sommerklubben

Det er ikke lenger mulig å melde på barn til sommerklubben. Begge ukene er nå fullbooket.   ...

Les mer...

15-06-2016 Hits:606 Aktuelt

Askøy kommunes kulturstipend 2016

Askøy kommune deler årlig ut to kulturstipend á kroner 10.000. Utvalg for oppvekst vedtok i møtet den 8.6. 2016 å tildele kulturstipendene for 2016 til Askøy Brass Band og svømmeren Sander Nilsen...

Les mer...

14-06-2016 Hits:154 Aktuelt

Fv. 212 Lindhaugen - Slettebrekka

Statens vegvesen setter til høsten i gang arbeidet med utbedring av fv. 212 Lindhaugen - Slettebrekka. ...

Les mer...

13-06-2016 Hits:144 Aktuelt

Kipekjerringa 2016 tildelt Magni Orheim Stoveland

Juryens begrunnelse: Magni har hatt en stor betydning for sang og musikklivet på Askøy. I  kulturskolen hvor hun har sitt virke og ikke minst ute i det frivillige sang og musikkmiljøet på Askøy...

Les mer...

10-06-2016 Hits:404 Aktuelt

Restriksjoner på vannforbruk

Vi går inn i sommeren med et tilfredsstillende nivå i vannkildene våre, men i perioder med fint vær er vannforbruket så stort at vi har problemer med kapasiteten både på transportnettet og vannbehan...

Les mer...

30-05-2016 Hits:248 Aktuelt

Ordning med gratis kjernetid utvides fra 1. august…

Ordningen med 20 timer gratis oppholdstid for 4 og 5 åringer i barnehage som bor i husholdninger med lav inntekt, utvides til også å gjelde 3 åringer fra 1. august 2016. Inntektsgrensen fra den dato...

Les mer...

Reguleringsplaner godkjent - plan 394 - Lønvarden …

22-06-2016 Hits:53 Kunngjøringer

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende planer: Plan 394 – Lønvarden Nord, gb...

Les mer...

Reguleringsplaner godkjent - Plan 371 - regulering…

22-06-2016 Hits:48 Kunngjøringer

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende planer: Plan 371 – Reguleringsendring...

Les mer...

Reguleringsplaner godkjent - Plan 310 - Nyborg Han…

22-06-2016 Hits:38 Kunngjøringer

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende planer: Plan 310 – Nyborg Hanøy, gbnr...

Les mer...

Eiendomsskatt verk og bruk for 2016 i Askøy kommun…

20-06-2016 Hits:76 Kunngjøringer

Kunngjøring Kommunestyret i Askøy kommune vedtok i møte 17.desember 2015 å innføre eiendomsskatt for verk og bruk med hjemmel i lov om eiendomsskatt ...

Les mer...

Vegstenging - Træna

20-06-2016 Hits:71 Kunngjøringer

Fra mandag 20. juni vil vegen være stengt pga. masseutskifting. Arbeidet vil pågå i uke 25 og 26. Vegen vil bli stengt i anleggsperioden i tidsrommet...

Les mer...

Høring - Mål for forvaltning av hjort i Askøy komm…

20-06-2016 Hits:53 Kunngjøringer

Askøy kommune har revidert måldokumentet «Mål for forvaltning av hjort i Askøy kommune 2016 - 2019». Måldokumentet sendes nå på høring. Målene skal bl...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Plan 213 - Kleppestø sentrum

20-06-2016 Hits:83 Kunngjøringer

I medhold av plan og bygningsloven har utvalg for teknikk og miljø vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn: Plan 213 - Kleppes...

Les mer...

Møte i Klagenemnda 15. juni

09-06-2016 Hits:114 Kunngjøringer

KUNNGJØRING Klagenamnda holder møte onsdag 15. juni fra kl. 09:00 i Formannskapssalen, Rådhuset, Kleppestø. Last ned saksdokumentene:   Mø...

Les mer...

Godkjent reguleringsplan - Plan 274 - Strømsnes - …

09-06-2016 Hits:131 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - godkjent.I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende planer: Plan ...

Les mer...

Meddommere 2017 - 2020 Alminnelig ettersyn

03-06-2016 Hits:158 Kunngjøringer

Kunngjøring Valgnemda i Askøy kommune har i møte 31.05.2016 forberedt valg av meddommere til Gulating lagmannsrett, Nordhordland Tingrett, Jordskifte...

Les mer...

Politiske møter i juni

01-06-2016 Hits:146 Kunngjøringer

6. juni Eldrerådet kl. 09.00 - Formannskapssalen, Rådhuset 6. juni Råd for funksjonshemmede kl. 15.00 - Møterom Lugaren, Rådhuset 7. juni Utbalg f...

Les mer...

Forslag til nye adresseparseller og vegnavn

24-05-2016 Hits:706 Kunngjøringer

Som en del av arbeidet med i tildele alle husstander en offisiell adresse, sender Askøy kommune ut forslag til inndeling av adresseparseller og tildel...

Les mer...

VVA-prosjekt Grensedalen

09-05-2016 Hits:339 Kunngjøringer

Opparbeidelse av vann- og avløpsledninger (VA) fra Varane via Grensedalen er i gang. Det skal legges ledninger fra krysset mot Varane nedover den kom...

Les mer...

Politiske møter i mai

04-05-2016 Hits:202 Kunngjøringer

Det er planlagt møter til følgende dager i mai Mandag 9. mai - Formannskapssalen - kl. 09:00 - Eldrerådet  Mandag 9. mai - Møterom "Lugaren" - ...

Les mer...

Offentlig ettersyn – HA0008 Strømsnes akvakultur- …

25-04-2016 Hits:257 Kunngjøringer

Søknad om utvidelse av konsesjon på oppdrettslokalitet 11648 Strømsnes, Askøy kommune Strømsnes akvakultur AS har søkt Hordaland Fylkeskommune om utv...

Les mer...

 

Introbilde Om Kleppestø sentrum

Åpne området for Plansmien høsten 2015  Til webområdet for hele planarbeidet rundt Kleppestø sentrum

 

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

next
prev
ga('create', 'UA-51911467-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');