Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
  1. Aktuelt
  2. Kunngjøringer
  3. Kleppestø
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Ledige lokaler for kantinedrift

26-06-2015 Hits:214 Aktuelt

Ledige lokaler for kantinedrift

Askøy kommune har ledige lokaler i Kleppestø Sykehjem, for drift av kantine. Lokalene er lokalisert i 1. etasje, med eget kjøkken og kantine. Kjøkkenet inneholder blant annet: kombidamper, stor...

Les mer...
Irene F. Hantveit er fast ansatt som biblioteksjef

29-06-2015 Hits:55 Aktuelt

Irene F. Hantveit er fast ansatt som biblioteksjef

Irene F.Hantveit har vært konstituert biblioteksjef for Askøy folkebibliotek siden august 2014. Hun er fast ansatt i stillingen fra 1. juli 2015. Vi ønsker henne lykke til med jobben!  ...

Les mer...
Askøy kommune har mottatt Oljefri-diplom

26-06-2015 Hits:70 Aktuelt

Askøy kommune har mottatt Oljefri-diplom

Naturvernforbundet har delt ut Oljefri-diplom til Askøy kommune som første kommune i Hordaland. Ordfører Siv Høgtun tok imot diplomet på vegne av kommunen på Kommunestyremøtet 18. juni. ...

Les mer...
Momskompensasjon til lag og foreninger

26-06-2015 Hits:97 Aktuelt

Momskompensasjon til lag og foreninger

Fagavdeling kultur og idrett vil gjøre lag, organisasjoner og andre ideelle sammenslutninger oppmerksom på at Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1.2 milliarder NOK i momskompensasjon til friv...

Les mer...
Kommunebarometeret 2015 viser positiv utvikling!

25-06-2015 Hits:121 Aktuelt

Kommunebarometeret 2015 viser positiv utvikling!

Kommunal rapport  har idag lagt ut årets Kommunebarometer. I artikkelen kan du klikke deg inn på til sammen fire tabeller som samlet gir full oversikt over plasseringene i det foreløpige b...

Les mer...
Historiske flybilder fra Askøy

25-06-2015 Hits:810 Aktuelt

Historiske flybilder fra Askøy

Lurer du på hvordan bygda di så ut for 50 år siden? Vi har nå lagt ut nærmere 1100 flyfoto som ble tatt i perioden 1961-1965. ...

Les mer...
Pris til Kvinneutvalget i Askøy Jeger- og fiskeforening

22-06-2015 Hits:117 Aktuelt

Pris til Kvinneutvalget i Askøy Jeger- og fiskefor…

Likestilling- og mangfoldsprisen tildeles Kvinneutvalget i Askøy Jeger- og fiskeforening. Dette med bakgrunn i deres langsiktige og målrettede arbeid med å få enda flere jenter og kvinner ut i felt og...

Les mer...
Kick Camp på Herdla måtte avlyses

19-06-2015 Hits:235 Aktuelt

Kick Camp på Herdla måtte avlyses

Ungdomskontakten beklager at de har måttet avlyse den planlagte ungdomsleiren Kick Camp som skulle vært på Herdla i juni. Årsaken er at det ikke ble mange nok påmeldte.  ...

Les mer...
Badevannskvalitet sommeren 2015

10-06-2015 Hits:396 Aktuelt

Badevannskvalitet sommeren 2015

Miljørettet helsevern tar vannprøver ved utvalgte friluftsbad i kommunen en gang på forsommeren. Ved påvist dårlig kvalitet tas det oppfølgingsprøver i løpet av sommeren. Badevannskvalitete...

Les mer...
Rekruttering for fremtiden

09-06-2015 Hits:169 Aktuelt

Rekruttering for fremtiden

  I ukene 21 og 23 har vel 350 8.klassinger fra kommunens fire ungdomsskoler reist rundt med buss og besøkt det lokale næringslivet på Askøy, samt Askøy kommune.  ...

Les mer...
Temaplan 2015-2018 Morgendagens omsorg i Askøy

09-06-2015 Hits:147 Aktuelt

Temaplan 2015-2018 Morgendagens omsorg i Askøy

Fagavdeling Helse og omsorg har utarbeidet en temaplan som beskriver utvikling av omsorgstjenestene i perioden 2015-2018. Temaplanen ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 28. mai. ...

Les mer...
Veimøter om Juvik og Marikoven

30-11--0001 Hits:252 Aktuelt

Veimøter om Juvik og Marikoven

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøter om Askøypakken, for strekningene Juvik-Ravnanger og Skiftesvik-Marikoven. ...

Les mer...
  • 1
  • 2
Prev Next

Tidligstemmegiving åpner 1. juli

24-06-2015 Hits:25 Kunngjøringer

Kunngjøring  Tidligstemmegivning Kommunestyre - og Fylkestingsvalget 2015 Den ordinære forhåndsstemmingen starter 10. august og varer til og med 11. september. Velgere som ikke har mulighet t...

Les mer...

Reguleringsplan - offentlig ettersyn, Plan 345 - F…

25-06-2015 Hits:138 Kunngjøringer

Reguleringsplan – offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10, har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn: Plan 345 – F...

Les mer...

Nytt høydereferansesystem fra 29.juni

12-06-2015 Hits:340 Kunngjøringer

Det gamle høydesystemet i Norge er ikke korrigert for landheving og endret middelvannstand, og er en medvirkende årsak til at høyderavmerkingen avviker fra dagens virkelighet. ...

Les mer...

Reguleringsplaner - Offentlig ettersyn, plan 236 -…

11-06-2015 Hits:281 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn: Plan 236 – FV 5...

Les mer...

Reguleringsplaner - Godkjent, plan 334 - Hillerhag…

11-06-2015 Hits:113 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - godkjentI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende planer: Plan 334 – Hillerhagen, Kleppestø, gbnr 7/13 m.fl. Sk...

Les mer...

Reguleringsplaner - offentlig ettersyn - Plan 207 …

28-05-2015 Hits:204 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn: Plan 207- Reg. ...

Les mer...

Reguleringsplan - Offentlig ettersyn, Plan 374 - H…

21-05-2015 Hits:189 Kunngjøringer

Reguleringsplan – offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10, har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn: Plan 374 – H...

Les mer...

Reguleringsplan - Offentlig ettersyn, plan 371 Bus…

21-05-2015 Hits:180 Kunngjøringer

Reguleringsplan - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn: Plan 371 – Bustaf...

Les mer...

Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord 201…

24-03-2015 Hits:360 Kunngjøringer

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. ...

Les mer...

Vegstenging Øvre Kleppe

20-03-2015 Hits:363 Kunngjøringer

  I tidsrommet onsdag 25. mars til fredag 14. august vil vegen mellom Flossmyra og Kjebergvegen bli stengt for gjennomkjøring grunnet veg- vann- og avløpsarbeid. Det vil være tilkomst til Flossm...

Les mer...

Kommuneplanens samfunnsdel - Fastsatt planprogram

10-12-2014 Hits:596 Kunngjøringer

Kunngjøring av fastsatt planprogram – Kommuneplanens samfunnsdel I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 har Kommunestyret i møte den 30.10.2014, K-sak 105/14 fastsatt planprogram for Kommunepla...

Les mer...

Midlertidig senket vannstand Askevatnet

02-09-2014 Hits:1201 Kunngjøringer

Askøy kommune skal rive eksisterende, og bygge ny demning i Lien. Vannstanden i Askevatnet blir i den forbindelse senket ned til cote 9-10 m.o.h. Mølledammen vil i samme periode delvis være helt nedta...

Les mer...

Introbilde Om Kleppestø sentrum

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

next
prev
UA-51911467-1