Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
  1. Aktuelt
  2. Kunngjøringer
  3. Kleppestø
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Husk nytt nummer til legevakten: 116117

31-08-2015 Hits:176 Aktuelt

Husk nytt nummer til legevakten: 116117

Fra 1. september innføres Nasjonalt legevaktnummer 116 117 Askøy Kommune har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder d...

Les mer...
Kipekjerringa 2015 tildeles Hetlevikalliansen

27-08-2015 Hits:146 Aktuelt

Kipekjerringa 2015 tildeles Hetlevikalliansen

I forbindelse med 20 års arbeid med Kulturfabrikken går Askøy kommunes kulturpris «Kipekjerringa» 2015 til Hetlevikalliansen.  ...

Les mer...
Frokostmøte i Næringslivsforeningen

26-08-2015 Hits:163 Aktuelt

Frokostmøte i Næringslivsforeningen

Fredag 28. August er det klart for høstens første frokostmøte i ANF. Tid og sted: Kommunestyresalen, Rådhuset fra kl 08:00 - 09:30 Vi får besøk av Nordeas makroøkonom for Kina, Amy Yuan Zhuang.  ...

Les mer...
Behov for små leiligheter

25-08-2015 Hits:348 Aktuelt

Behov for små leiligheter

Rambøll har i forbindelse med Husbankens velferdsprogram gjennomført en foranalyse av det boligsosiale arbeidet i Askøy kommune. Rapporten blir et viktig verktøy for kommunen fremover. ...

Les mer...
Etablererfond for gründere

25-08-2015 Hits:189 Aktuelt

Etablererfond for gründere

Business Region Bergen har fått 1,3 millioner kroner fra Hordaland fylkeskommune som skal gå til gründere og oppstartsbedrifter i Bergensregionen. Dette gjelder også nyskapere på Askøy. ...

Les mer...
Semesterstart i kulturskolen

14-08-2015 Hits:227 Aktuelt

Semesterstart i kulturskolen

Skolestart fra mandag 17. august. Det blir foreldremøte for nye individuelle kulturskoleelever mandag 17. august kl. 18 på Kleppestø ungdomsskole, auditorium 3. Det blir foreldremøte for nye kulturskoleelever i gruppeaktivitet...

Les mer...
E-post utgir seg å være fra Posten

14-08-2015 Hits:181 Aktuelt

E-post utgir seg å være fra Posten

E-post utgir seg å være fra Posten Vær ekstra påpasselig om du får e-post som utgir seg for å være hentemelding fra Posten. Er du i tvil så slett e-posten! E-posten er skrevet med dårlig norsk språk og utgir seg for å være ...

Les mer...
Forbedret vannkvalitet i Træsvatnet

13-08-2015 Hits:160 Aktuelt

Forbedret vannkvalitet i Træsvatnet

Tidligere i sommer har Træsvatnet på Follese hatt svært dårlig vannkvalitet på grunn av forurensning fra avløpsanlegg. I juli ble det derfor gjennomført nye undersøkelser og det ble iverksatt tiltak på avløpsledning i området for...

Les mer...
Mangler du valgkort?

07-08-2015 Hits:327 Aktuelt

Mangler du valgkort?

Har du ikke mottatt valgkort kan det være lurt å sjekke  manntallet. Vi har fått mange valgkort i retur. ...

Les mer...
Ferieavvikling hos Nav Askøy

13-07-2015 Hits:285 Aktuelt

Ferieavvikling hos Nav Askøy

NAV Askøy melder at de har reduserte åpningstider fra 13. juli – 31. juli. Åpningstidene i ferietiden blir fra 11:00 - 14:00 alle virkedager.     Fortsatt god sommer...

Les mer...
Badevannskvalitet uke 28/2015

10-07-2015 Hits:409 Aktuelt

Badevannskvalitet uke 28/2015

Fire badeplasser er fulgt opp med nye prøver uke 28. Vannprøvene ble tatt mandag 6 juli. På grunn av regnvær søndag og mandag var det stor vannføring i bekker og overvannsledninger. Bekker og overvann kan føre med seg forurensning...

Les mer...
Nyordning i barnehagene: Gratis kjernetid

08-07-2015 Hits:595 Aktuelt

Nyordning i barnehagene: Gratis kjernetid

Fra 1. august kan alle som har lav inntekt og barn i 4- og 5-årsalderen i barnehagene søke om å få redusert foreldrebetalingen med verdien av 20 timer i uken. Denne ordningen gjelder også for husstander som har barn med utsatt sko...

Les mer...
  • 1
  • 2
Prev Next

Kunngjøring av fastsatt planprogrogram

28-08-2015 Hits:62 Kunngjøringer

Kunngjøring av fastsatt planprogram – Rullering av kapittel 13- Sikringssone nedslagsfelt i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2012- 2023 I me...

Les mer...

Reguleringsplan - offentlig ettersyn, Plan 368 - A…

27-08-2015 Hits:104 Kunngjøringer

Reguleringsplan - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planfor...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Rullering av kapittel 13

28-08-2015 Hits:57 Kunngjøringer

Offentlig ettersyn – Rullering av kapittel 13 – sikringssone nedslagsfelt i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2012- 2023 Formannskapet har i ...

Les mer...

Rekvisisjon av øvingslende i samband med Øvelse Bj…

26-08-2015 Hits:103 Kunngjøringer

Kunngjering Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) vil med bakgrunn i Forsvarssjefens øvingsprogram 2015 rekvirere lende til Øvelse Bjørgvin i ...

Les mer...

Igangsetting av planarbeid - Plan 378 - Del av Sør…

17-08-2015 Hits:157 Kunngjøringer

Melding om igangsetting av planarbeidI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8, gjøres det herved kjent at det skal utarbeides offentlig regulerings...

Les mer...

Forhåndsstemmegivning starter 10 august

07-08-2015 Hits:159 Kunngjøringer

Kunngjøring  Tidligstemmegivning er nå avsluttet for kommune/fylkestingsvalget 2015. Ordinær forhåndsstemmegivning starter mandag 10.august. Å...

Les mer...

Godkjent reguleringsplan - Plan 283 Kobberåsen gbn…

07-07-2015 Hits:238 Kunngjøringer

Kunngjøring I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende plan: Plan 283 – Kobberåsen, ...

Les mer...

Nytt høydereferansesystem fra 29.juni

12-06-2015 Hits:623 Kunngjøringer

Det gamle høydesystemet i Norge er ikke korrigert for landheving og endret middelvannstand, og er en medvirkende årsak til at høyderavmerkingen avvike...

Les mer...

Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord 201…

24-03-2015 Hits:546 Kunngjøringer

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima...

Les mer...

Midlertidig senket vannstand Askevatnet

02-09-2014 Hits:1373 Kunngjøringer

Askøy kommune skal rive eksisterende, og bygge ny demning i Lien. Vannstanden i Askevatnet blir i den forbindelse senket ned til cote 9-10 m.o.h. Møll...

Les mer...

Introbilde Om Kleppestø sentrum

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

next
prev
UA-51911467-1