Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
Husk meg
  • Aktuelt
  • Kunngjøringer
  • Vegmeldinger
  • Kleppestø
Forrige Neste Side:

Ny SFO-ordning fra høsten 2015

27.01.2015 Treff:847 Aktuelt

Ny SFO-ordning fra høsten 2015

Endringer i SFO-tilbud fra høsten 2015.  Utvalg for oppvekst og levekår vedtok i november å utvide SFO-tilbudet i Askøy til 11 måneder åpning.    Les mer...

Våre flotte barnehager i Askøy kommune

26.01.2015 Treff:249 Aktuelt

Våre flotte barnehager i Askøy kommune

Vi vil hver måned fremover vise litt fra våre flotte barnehager. De vil fortelle hvordan barn lærer og utvikler seg i barnehagen, en hverdagshistorie, hva de setter fokus på m.m. Først ut er Furuly ba... Les mer...

UKM har fremdeles plass til ditt innslag

26.01.2015 Treff:145 Aktuelt

UKM har fremdeles plass til ditt innslag

Har du husket å melde deg på til Ungdommens kulturmønstring lørdag 7. februar? Meld deg på og inviter venner til å gjøre det samme!     Les mer...

Røykesluttkurs starter 27. januar

20.01.2015 Treff:167 Aktuelt

Røykesluttkurs starter 27. januar

Kurset går over seks ettermiddag/kveldar fram til 24. mars klokka i tidsrommet 17.00 – 18.30.  I løpet av dei tre første samlingane førebur du deg på å slutta å røyka eller snusa. Dei neste tre saml... Les mer...

Påmelding til SFO vinterferien 2015

15.01.2015 Treff:340 Aktuelt

Påmelding til SFO vinterferien 2015

Påmeldingsskjema til SFO i vinterferien 2015 er nå åpent. Påmeldingsfrist er 31-1-2015. Les mer...

Regionrådet drøftar samarbeidsprosjekt

15.01.2015 Treff:120 Aktuelt

Regionrådet drøftar samarbeidsprosjekt

Regionrådet Vest skal halde styremøte i Sund måndag 19. januar. På sakslista er det sett opp eit oversyn over alle samarbeidsprosjekta som Regionrådet Vest har initiert og koordinert. Les mer...

Pårørendekurs 2015

14.01.2015 Treff:216 Aktuelt

Pårørendekurs 2015

  I perioden 28.01 - 18.02 arrangerer kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden felles kurs for pårørende til personer som lever med demens. Les mer...

Livbøyedugnad etter Nina

13.01.2015 Treff:124 Aktuelt

Livbøyedugnad etter Nina

Ekstremværet Nina har ført til store skader. Mange livbøyer er tatt av stormen eller skadet, noe som kan få fatale konsekvenser om ulykken er ute.– Dersom bøyer har ramlet ned må de henges opp igjen, ... Les mer...

Stormskadet skog

13.01.2015 Treff:171 Aktuelt

Stormskadet skog

Askøy kommune ønsker opplysninger fra skogeiere som driver aktiv skogdrift på stormskadet skog.Det er foreløpig ukjent om det settes av økonomisk bistand til et eventuelt opprydningsarbeid, men dette ... Les mer...

Forrige Neste Side:

Fv Lindhaugen - Slettebrekka - Hetlevik. Del av Askøypakken

06-01-2015 Treff:74 Vegmeldinger

Fv Lindhaugen - Slettebrekka - Hetlevik. Del av Askøypakken

Under prosjektering, forventet byggestart tidligst høsten 2015    Les mer...

Fv 563 Strømsnes - Hop. Del av Askøypakken

06-01-2015 Treff:45 Vegmeldinger

Fv 563 Strømsnes - Hop. Del av Askøypakken

Under prosjektering, forventet byggestart er i 2016. Les mer...

Vegstenging Nedre Strand

19-08-2014 Treff:100 Vegmeldinger

Vegstenging Nedre Strand

Det blir stengt for biler og fotgjengere ved innkjøringen til Nedre Strand fra tirsdag 26. august, grunnet oppgradering av vann- og avløpsnettet. All ferdsel i perioden skal gå via Løfjellet.       Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - fra Storvatnet til rundkjøring i Klepp…

20-05-2014 Treff:891 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - fra Storvatnet til rundkjøring i Kleppestø

Fra rundkjøringen ved Kleppestø senter til den nye rundkjøringen som er under etablering i Florvåg, jobbes det med å legge nye VA-ledninger og EL-kabler.  Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - ved Storvatnet

20-05-2014 Treff:742 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - ved Storvatnet

 Statens Vegvesen arbeider med etablering av ny rundkjøring i Florvåg, ved nedkjørselen til Frank Mohn. Les mer...

Fv 216 Kleppevegen - Fra Florvågskiftet til Kleppevann

27-09-2013 Treff:911 Vegmeldinger

Fv 216 Kleppevegen - Fra Florvågskiftet til Kleppevann

Her kan du følge arbeidet med veiutvidelse og oppgradering av vann- og avløpsnettet i Kleppevegen.  Les mer...

Introbilde Om Kleppestø sentrum

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

  • Ledige stillinger - Kampanjebanner
  • Kampanjebanner SFO-plass
  • Sok barnehageplass
  • Barnevernet besokshjem