Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
  1. Aktuelt
  2. Kunngjøringer
  3. Kleppestø

12-02-2016 Hits:31 Aktuelt

Trenger hjelp fra askøyværinger

Askøy skal i år bosette og inkludere 30 barn og ungdommer som har kommet alene til Norge. – Askøy er kjent for å ha et raust hjerte og flinke fosterhjemsfamilier. ...

Les mer...

11-02-2016 Hits:75 Aktuelt

SFO 2016-2017

Opptak skolefrtidsordningen høsten 2016 ...

Les mer...

05-02-2016 Hits:99 Aktuelt

Ung kultur møtes - UKM

Lørdag 13. februar braker det løs i årets UKM-lokalmønstring for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden i kultursalen på Fjell rådhus. ...

Les mer...

02-02-2015 Hits:934 Aktuelt

Hovedopptak til barnehageplass 2016

Du er velkommen til å søke barnehageplass i Askøy kommune! Hovedopptaket gjelder ledige plasser fra august 2016.  Søknadsfrist er 1. mars og søknaden sendes elektronisk.   ...

Les mer...

03-02-2016 Hits:377 Aktuelt

Informasjonsmøte om barn som trenger fosterhjem

Askøy kommune har i 2016 sagt ja til å bosette og inkludere 30 barn og ungdommer som har kommet alene til Norge. En del av barna under 15 år skal bo i fosterhjem. Tid og sted: Torsdag 11. februar kl. 18:00 - 20:30 - Aulaen, Klepp...

Les mer...

01-02-2016 Hits:284 Aktuelt

Tilrettelegger for enslige mindreårige flyktninger

Det skal i 2016 bosettes og inkluderes 30 enslige mindreårige flyktninger på Askøy. Eva Mikkelsen har fått jobben med å lede prosjektet. ...

Les mer...

28-01-2016 Hits:384 Aktuelt

Digital post – SvarUt

Askøy kommune går nå over til å kommunisere på nett med innbyggere og virksomheter / organisasjoner. Det gir en enklere hverdag for deg som innbygger, med bedre tjenester og raskere svar. ...

Les mer...

01-02-2016 Hits:198 Aktuelt

Tore Dale blir ny næringssjef

Tore Dale (t.v.) blir fra 1. februar ny næringssjef i kommunen, mens Dag Folkestad vil jobbe 100 prosent som kommunikasjonssjef. ...

Les mer...

29-01-2016 Hits:746 Aktuelt

Kommunens beredskap under stormen

Askøy kommune er i beredskap i forbindelse med stormen Tor. Her finner du telefonnumre om det skjer noe der du bor. ...

Les mer...

26-01-2016 Hits:251 Aktuelt

Spennende maritimt læringsmiljø i Ramsøy barnehage

Ramsøy barnehage er en kommunal barnehage som holder til i gamle Ramsøy skole. Barnehagen har språk, sosial kompetanse og fysisk aktivitet i et spennende maritimt nærområde som satsingsområder. Høsten 2015 var det blant annet et...

Les mer...

26-01-2016 Hits:254 Aktuelt

Med naturen som læringsarena i Skogen barnehage

Skogen barnehage er en privat natur- og aktivitetsbarnehage. Barna får læring i alle fagområder i naturen. Motorisk trening blir en del av hverdagen, der balanse, utholdenhet og styrke er noen av egenskapene barna utvikler i ule...

Les mer...

22-01-2016 Hits:151 Aktuelt

Ingen vann med farbar is

Etter nesten to uker med kulde, skøyter, lek og moro på isen, slår nå væromslaget inn. Det betyr overvann og gradvis smelting av isen. Askøy Brann & Redning skilter derfor i dag alle vann med, "Isen er ikke farbar". ...

Les mer...

Høring i navnesak - Herdla, Håpollen/Håpolden m.fl…

09-02-2016 Hits:120 Kunngjøringer

Kartverket har startet ny navnesak for navnene Herdla og Håpollen, samt stedsnavn avledet av disse med Herdla og Håpollen som forledd. I tillegg er de...

Les mer...

Liavegen - vegstenging

04-02-2016 Hits:66 Kunngjøringer

  På grunn av fjellsikrings- og utbedringsarbeider vil Liavegen i første omgang bli stengt på begge sider av Tresvatnet. Vegen vil bli stengt i...

Les mer...

Varsel om igangsetting av planarbeid og høring av …

14-01-2016 Hits:332 Kunngjøringer

Melding om igangsetting av planarbeid og høring av planprogram Plan 412 – Erdal nye gravplass, gbnr. 5/21 m.fl.Utvalg for teknikk og miljø har fattet...

Les mer...

Budsjett 2016 og økonomiplan til offentlig høring

26-11-2015 Hits:433 Kunngjøringer

Askøy kommunes budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 - 2019 skal til behandling i Kommunestyret torsdag 17. desember.  Grunnlagsdokumentene ...

Les mer...

Godkjent reguleringsplan - Plan 283 Kobberåsen gbn…

07-07-2015 Hits:775 Kunngjøringer

Kunngjøring I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende plan: Plan 283 – Kobberåsen, ...

Les mer...

Nytt høydereferansesystem fra 29.juni

12-06-2015 Hits:1258 Kunngjøringer

Det gamle høydesystemet i Norge er ikke korrigert for landheving og endret middelvannstand, og er en medvirkende årsak til at høydeavmerkingen avviker...

Les mer...

Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord 201…

24-03-2015 Hits:1049 Kunngjøringer

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima...

Les mer...

Midlertidig senket vannstand Askevatnet

02-09-2014 Hits:1833 Kunngjøringer

Askøy kommune skal rive eksisterende, og bygge ny demning i Lien. Vannstanden i Askevatnet blir i den forbindelse senket ned til cote 9-10 m.o.h. Møll...

Les mer...

 

Introbilde Om Kleppestø sentrum

Åpne området for Plansmien høsten 2015  Til webområdet for hele planarbeidet rundt Kleppestø sentrum

 

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

next
prev
ga('create', 'UA-51911467-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');