Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
  1. Aktuelt
  2. Kunngjøringer
  3. Kleppestø

30-05-2016 Hits:47 Aktuelt

Ordning med gratis kjernetid utvides fra 1. august…

Ordningen med 20 timer gratis oppholdstid for 4 og 5 åringer i barnehage som bor i husholdninger med lav inntekt, utvides til også å gjelde 3 åringer fra 1. august 2016. Inntektsgrensen fra den dato...

Les mer...

27-05-2016 Hits:39 Aktuelt

Søk støtte til næringsutvikling i landbruket

Landbrukslegatet, som Det Kongelige Selskap for Norges Vel forvalter, deler ut inntil 350 000 kroner i 2016. Målet er å støtte aktuelle utviklingstiltak som bidrar til næringsutvikling og nyskaping i...

Les mer...

25-05-2016 Hits:62 Aktuelt

Fallforebyggende gruppetrening

Er du ustø? Har du falt? Da kan fallforebyggende gruppetrening være noe for deg. Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten i Askøy kommune tilbyr fallforebyggende gruppetrening. ...

Les mer...

24-05-2016 Hits:164 Aktuelt

Klar, ferdig, gå!

Stor idrettsglede på Ravnanger stadion i dag, da 4 barnehager møttes på felles aktivitetsdag med førskolebarna. Kanskje vi her så noen av våre fremtidige friidretts-stjerner i barnehagene Tveit, Hanøy...

Les mer...

24-05-2016 Hits:265 Aktuelt

St.Hans bål

I Askøy kommune skal St.Hans bål meldes inn til Askøy brann og redning. Meldingsskjemaet er bare en informasjon til brannvesenet og krever ingen behandling. Dersom brannvesenet har behov for flere opp...

Les mer...

19-05-2016 Hits:1068 Aktuelt

Sommerklubb for barn 2016

Snart starter Sommerklubben med mye gøy og moro! Det blir bading, turer, eventyrspill, kino, besøk på Alpakkagården og mye, mye mer. Kom bli med!             &nb...

Les mer...

20-05-2016 Hits:116 Aktuelt

Skatteetaten forenkler endring av skattekort

Nå blir det enklere for innbyggerne i Askøy kommune å bestille endringer i skattekortet sitt.  Skatteetaten har opprettet en digital tjeneste som dere kan benytte fra egen PC eller smarttelefon...

Les mer...

20-05-2016 Hits:588 Aktuelt

Ny prosjektleder for Askøypakken

Ingrid Setnes er ny prosjektleder for Askøypakken. Hun er nordlandskvinne, bosatt i Bergen, og utdannet fra Nederland og USA. ...

Les mer...

20-05-2016 Hits:71 Aktuelt

Skatteetaten forenkler rapportering for næringsdri…

Vi har fått følgende melding fra Statteetaten:  Næringsrapport skatt er et av Skatteetatens prosjekter som arbeider med forenkling for næringslivet. Vår ambisjon er å redusere næringslivets adm...

Les mer...

13-05-2016 Hits:335 Aktuelt

Bli en vellykket gründer i Norge

For første gang i Bergensregionen er et kurs spesialdesignet for deg med en internasjonal bakgrunn. ...

Les mer...

12-05-2016 Hits:212 Aktuelt

Leie av skolerom 2016-2017

Organisasjoner, lag og foreninger, som ønsker å leie rom/og eller lekeplasser i skolene på Askøy skoleåret 2016-2017, må sende søknad om dette innen 27. mai 2016 ...

Les mer...

11-05-2016 Hits:453 Aktuelt

Frisklivssentralens nåværende og fremtidige tilbud

Informasjon om Frisklivssentralens arbeid og tilbud er hovedtema på møte i koordinatorforum i kantinen på Kleppestø sykehjem førstkommen fredag. ...

Les mer...

Forslag til nye adresseparseller og vegnavn

24-05-2016 Hits:340 Kunngjøringer

Som en del av arbeidet med i tildele alle husstander en offisiell adresse, sender Askøy kommune ut forslag til inndeling av adresseparseller og tildel...

Les mer...

Godkjent reguleringsplan - Blombrekkene, gbnr 21/1…

11-05-2016 Hits:88 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - godkjentI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende planer: Plan 3...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Plan 361 - Utbedring av FV 56…

11-05-2016 Hits:126 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planf...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Plan 273 - Fv 562 Fromreide -…

11-05-2016 Hits:221 Kunngjøringer

Reguleringsplan - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planfor...

Les mer...

VVA-prosjekt Grensedalen

09-05-2016 Hits:206 Kunngjøringer

Opparbeidelse av vann- og avløpsledninger (VA) fra Varane via Grensedalen er i gang. Det skal legges ledninger fra krysset mot Varane nedover den kom...

Les mer...

Politiske møter i mai

04-05-2016 Hits:96 Kunngjøringer

Det er planlagt møter til følgende dager i mai Mandag 9. mai - Formannskapssalen - kl. 09:00 - Eldrerådet  Mandag 9. mai - Møterom "Lugaren" - ...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Plan 402 - Olaviken, gbnr. 4/…

27-04-2016 Hits:145 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersyn I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgend...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Plan 389 - Haugane, gbnr. 3/3…

27-04-2016 Hits:137 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersyn I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgend...

Les mer...

Offentlig ettersyn – HA0008 Strømsnes akvakultur- …

25-04-2016 Hits:166 Kunngjøringer

Søknad om utvidelse av konsesjon på oppdrettslokalitet 11648 Strømsnes, Askøy kommune Strømsnes akvakultur AS har søkt Hordaland Fylkeskommune om utv...

Les mer...

Vegstenging - Bergheimvegen

22-04-2016 Hits:707 Kunngjøringer

Bergheimvegen blir stengt ved hus nr. 28 i perioden 25. – 29. april grunnet vegsikringsarbeid. Det blir omkjøring via Florvåg til Bergheim fotballba...

Les mer...

Om taksering for eiendomsskatt

18-04-2016 Hits:246 Kunngjøringer

Taksering for eiendomsskatt – Melding til eiere av verk og bruk i Askøy kommune Kommunestyret i Askøy kommune vedtok i møte 17.12.2015 å starte opp t...

Les mer...

Program for 8.mai-markeringen

18-04-2016 Hits:161 Kunngjøringer

MARKERING AV FRIGJØRINGSDAGEN OG DEN NASJONALE VETERANDAGEN 8. MAI 2016 8.mai, frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen, markeres slik på Askøy...

Les mer...

Ekstramøte i Utvalg for teknikk og miljø (UTM)

13-04-2016 Hits:192 Kunngjøringer

Det blir holdt et ekstramøte i Utvalg for teknikk og miljø, torsdag 21. april 2016 fra, kl. 09.00 – Først blir det en befaringsrunde, deretter fortset...

Les mer...

Politiske møter i april

06-04-2016 Hits:188 Kunngjøringer

Utvalg for levekår, 05.04.16, kl. 09.00 F-salen, Rådhuset Utvalg for oppvekst, 06.04.16, kl. 09.00 F-salen, Rådhuset Utvalg for teknikk og miljø, ...

Les mer...

Kunngjøring av vedtak:Bestemmelsene til kommunepla…

06-04-2016 Hits:254 Kunngjøringer

Kunngjøring av vedtak: Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2012-2023: Kap.13 – Sikringssone – nedslagsfelt. Drikkevann I medhold av plan- og by...

Les mer...

 

Introbilde Om Kleppestø sentrum

Åpne området for Plansmien høsten 2015  Til webområdet for hele planarbeidet rundt Kleppestø sentrum

 

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

next
prev
ga('create', 'UA-51911467-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');