Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
Husk meg

 

Knapp Streikeinformasjon

  • Aktuelt
  • Askøy2030
  • Kunngjøringer
  • Vegmeldinger
  • Kleppestø
Forrige Neste Side:

- Innbyggere er en ressurs

01.09.2014 Treff:127 Aktuelt

- Innbyggere er en ressurs

- Det er en tendens til at politikere snakker mer med hverandre enn med omverdenen, sier professor Eva Sørensen fra Danmark. I dag deltok hun på en konferanse på Askøy om lokaldemokrati.   Les mer...

Den internasjonale eldredagen - eldrefest

01.09.2014 Treff:18 Aktuelt

Den internasjonale eldredagen - eldrefest

1. oktober er den internasjonale eldredagen og den skal feires på Askøy med fest for alle seniorer! Her er det bare å melde seg på! Les mer...

Skolestreiken er over

01.09.2014 Treff:311 Aktuelt

Skolestreiken er over

Det meldes nå at streiken i skolene er over. Dette innebærer at alle elever som har vært rammet skal møte til undervisning tirsdag 2.9. Alle ansatte møter opp på arbeidsplassen så fort som mulig mandag 1.9. for å forberede mottak av elever. Fagsjef skole ønsker alle lykke til med skolegangen. &nb... Les mer...

- Inspirerende oljemesse

29.08.2014 Treff:297 Aktuelt

- Inspirerende oljemesse

Flere Askøy-bedrifter var til stede på oljemessen i Stavanger denne uken. Ordfører Siv Høgtun besøkte messen og fikk høre mer om bedriftenes planer framover.  Les mer...

Reid Gilje får Kipekjerringa

29.08.2014 Treff:230 Aktuelt

Reid Gilje får Kipekjerringa

Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) har tildelt kommunens kulturpris, Kipekjerringa, til musikker, dirigent og komponist Reid Gilje. Reid Gilje er en allsidig musiker som har spilt kornett og flygelhorn i de beste korpsene i landet. Han er en aktiv frilanser på trompet innen pop/rock/jazz, og har ... Les mer...

Stor interesse for gründerforum

28.08.2014 Treff:223 Aktuelt

Stor interesse for gründerforum

Over 30 gründere deltok på det første gründerforumet på Askøy denne uken. - Slike møteplasser er nyttige for at vi som er små, skal kunne vokse oss større, sa flere av deltakerne. Les mer...

Barneverntjenesten går nye veier

27.08.2014 Treff:265 Aktuelt

Barneverntjenesten går nye veier

Fra 1. september vil det være mulig å få kontakt og oppfølging fra barneverntjenesten helt frem til kl 21:00 om kveldene, fra mandag til og med torsdag.  Les mer...

Konferanse om lokaldemokrati

26.08.2014 Treff:178 Aktuelt

Konferanse om lokaldemokrati

Hvordan kan lokaldemokratiet på Askøy styrkes? Ordfører Siv Høgtun inviterer til en konferanse om dette temaet, mandag 1. september i kommunestyresalen. Hør mer om konferansen i ordførerpraten denne uken.  Les mer...

Forskar på frisklivstilbod i region vest

21.08.2014 Treff:287 Aktuelt

Forskar på frisklivstilbod i region vest

Deltakarane på livsstilskurs i regi av Frisklivs- og meistringssenteret i region vest (Askøy, Fjell, Sund og Øygarden) vert no inviterte til å delta i ei undersøking der tilbodet vert evaluert. Senteret i region vest har allereie gjennomført to livsstilskurs lokalisert i Sotra Arena og turløypene i... Les mer...

Askoy2030-kampanje-stor

Forrige Neste Side:

Vegstenging Nedre Strand

19-08-2014 Treff:70 Vegmeldinger

Vegstenging Nedre Strand

Det blir stengt for biler og fotgjengere ved innkjøringen til Nedre Strand fra tirsdag 26. august, grunnet oppgradering av vann- og avløpsnettet. Arbeidet forventes ferdigstilt ved nyttår. All ferdsel i perioden skal gå via Løfjellet.       Les mer...

Vegprosjekter som inngår i Askøypakken

14-08-2014 Treff:188 Vegmeldinger

Vegprosjekter som inngår i Askøypakken

Her følger en kort statusoppdatering på noen av vegstrekningene som skal utbedres. Les mer...

Vegstengning Lien

05-08-2014 Treff:188 Vegmeldinger

Askøy Kommune skal i forbindelse med oppstart av prosjektet med ny hovedvannkilde fra Askevann, bygge ny demning i Lien. I forkant av dette, må et strekk av den kommunale veien utbedres, for å kunne omklassifiseres til å tåle tung anleggstrafikk. Lien vil... Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - Bakarvågflaten

11-07-2014 Treff:66 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - Bakarvågflaten

Statens Vegvesen arbeider med å utbedre det smale partiet på Fv 563 forbi Bakarvågen. Vegen skal utvides og utbedres slik at kjørebanen får en bredde på 3 meter. Det skal i tillegg bygges gangveg på 2,5 meter og tilkomstvegene og avkjøringer... Les mer...

Øvre Kleppe-vegen stengt for gjennomkjøring

19-06-2014 Treff:118 Vegmeldinger

Øvre Kleppe-vegen stengt for gjennomkjøring

I perioden mandag 30. juni til fredag 26. september skal vann- og avløpsnettet oppgraderes i deler av Øvre Kleppe-vegen. Dette medfører at vegen blir stengt for gjennomkjøring. Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - fra Storvatnet til rundkjøring i Klepp…

20-05-2014 Treff:256 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - fra Storvatnet til rundkjøring i Kleppestø

Fra rundkjøringen ved Kleppestø senter til den nye rundkjøringen som er under etablering i Florvåg, jobbes det med å legge nye VA-ledninger og EL-kabler.  Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - ved Storvatnet

20-05-2014 Treff:195 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - ved Storvatnet

 Statens Vegvesen arbeider med etablering av ny rundkjøring i Florvåg, ved nedkjørselen til Frank Mohn. Les mer...

Vegstenging - Lien

13-05-2014 Treff:191 Vegmeldinger

Vegstenging - Lien

  Fra mandag 19.mai vil vegen til Lien bli stengt ved Tresvatnet, ca. 450 m nedenfor Floridakrysset. Les mer...

Fv 216 Kleppevegen - Fra Florvågskiftet til Kleppevann

27-09-2013 Treff:82 Vegmeldinger

Fv 216 Kleppevegen - Fra Florvågskiftet til Kleppevann

Her kan du følge arbeidet med veiutvidelse og oppgradering av vann- og avløpsnettet i Kleppevegen.  Les mer...

Introbilde Om Kleppestø sentrum

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

  • Ledige stillinger - Kampanjebanner
  • Kampanjebanner SFO-plass
  • Sok barnehageplass
  • Barnevernet besokshjem