Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
  1. Aktuelt
  2. Kunngjøringer
  3. Kleppestø
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
KickCamp på Herdla

28-05-2015 Hits:39 Aktuelt

KickCamp på Herdla

Ungdom fra 13 - 16 år kan få noen aktive og trivelige dager på Herdla i juni. Da inviterer vi til KickCamp 2015. 3 dager med 2 overnattinger fulle av spennende fritidsaktiviteter på Herdla og Skarvøy...

Les mer...
Godkjente valglister er lagt ut

28-05-2015 Hits:43 Aktuelt

Godkjente valglister er lagt ut

Askøy kommune har mottatt listeforslag fra 11 registrerte partier og 1 listestiller. Listeforslagene ble godkjent av Valgstyret, 19. mai 2015. ...

Les mer...
Ordfører og næringssjef i bedriftsbesøk på Hanøytangen

27-05-2015 Hits:93 Aktuelt

Ordfører og næringssjef i bedriftsbesøk på Hanøyta…

Ordfører Siv Høgtun og fungerende næringssjef Ivar Ådlandsvik besøkte i går det danske selskapet Semco Maritime, som har kjøpt Bergen Group sin riggservice på Hanøytangen. ...

Les mer...
14 søkere til stillingen som rådmann

04-05-2015 Hits:1490 Aktuelt

14 søkere til stillingen som rådmann

Det er 14 søkere til stillingen som rådmann i Askøy kommune.  Syv av disse søkerne har bedt seg unntatt fra offentlighet. ...

Les mer...
Festspillkonserter i Herdla og Erdal kirker

22-05-2015 Hits:152 Aktuelt

Festspillkonserter i Herdla og Erdal kirker

Festspillkonserter på Askøy fredag 29. mai og tirsdag 2. juni 2015. Det blir to unike konserter, så her gjelder det å skaffe seg billetter snarest mulig.        ...

Les mer...
Påmelding til sommerklubben starter 19. mai kl. 08:00

19-05-2015 Hits:433 Aktuelt

Påmelding til sommerklubben starter 19. mai kl. 08…

Er du klar for kjekke sommeraktiviteter? Sommerklubben for barn arrangeres i uke 27 og uke 28. (29. juni - 10. juli) ...

Les mer...
Askøy kommune og  IT-avdelingen hjelper Nepal

12-05-2015 Hits:127 Aktuelt

Askøy kommune og IT-avdelingen hjelper Nepal

Kommunen resirkulerer mobiltelefoner og bærbare datamaskiner og pengene de har fått for dette er donert til støtte etter jordskjelvet i Nepal. ...

Les mer...
Vårstemning på Fromreide

15-05-2015 Hits:163 Aktuelt

Vårstemning på Fromreide

Når våren kjem for fullt må både bilar og høns få litt ekstra pleie.   ...

Les mer...
Innføring av inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen

12-05-2015 Hits:624 Aktuelt

Innføring av inntektsgradert foreldrebetaling i ba…

En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen blir innført fra 1.mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Det må se...

Les mer...
Bispevisitas på Askøy

07-05-2015 Hits:245 Aktuelt

Bispevisitas på Askøy

Ordfører hadde i går, 6.mai, gleden av å ta i mot biskop med følge til lunsj og samtale i Møllesalen, Strusshamn kultursenter. Det ble et hyggelig og nyttig møte både for kommunens representanter og...

Les mer...
Kommunene i vest får 4,4 mill i skjønnsmidler

06-05-2015 Hits:232 Aktuelt

Kommunene i vest får 4,4 mill i skjønnsmidler

Fylkesmannen har gitt kommunene penger til fornyelses- og innovasjonsprosjekter. Askøy kommune får det største enkeltbeløpet som kompensasjon for ekstraordinære utgifter knyttet til barnevern. ...

Les mer...
Trigger – arbeidsglede i 25 år!

05-05-2015 Hits:284 Aktuelt

Trigger – arbeidsglede i 25 år!

1.mai i år hadde Trigger Jobb AS 25 års jubileum. Dette ble feiret 4. mai med kaker fra eget bakeri og taler på alle de seks avdelingene på Sotra og Askøy.  ...

Les mer...
  • 1
  • 2
Prev Next

Begrenset høring - Plan 352 Krokåsdalen

29-05-2015 Hits:7 Kunngjøringer

Utvalg for teknikk og miljø har i møte den 21.05.15, sak 185/2015, vedtatt å legge ovennevnte planforslag ut til begrenset høring. Planområdet utgjør ca. 12 daa, og er beliggende på begge sider av FV...

Les mer...

Reguleringsplan - Offentlig ettersyn, Plan 293 - B…

28-05-2015 Hits:28 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn: Plan 293 – Berl...

Les mer...

Reguleringsplaner - offentlig ettersyn - Plan 207 …

28-05-2015 Hits:35 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn: Plan 207- Reg. ...

Les mer...

Reguleringsplan - Offentlig ettersyn, Plan 374 - H…

21-05-2015 Hits:84 Kunngjøringer

Reguleringsplan – offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10, har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn: Plan 374 – H...

Les mer...

Reguleringsplan - Offentlig ettersyn, plan 371 Bus…

21-05-2015 Hits:86 Kunngjøringer

Reguleringsplan - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn: Plan 371 – Bustaf...

Les mer...

Reguleringsplan - Varsel om utvidelse, plan 348 - …

13-05-2015 Hits:89 Kunngjøringer

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det med dette om utvidelse av planområde for detaljplan 348 – Florvåg skole. Formålet med planutvidelsen er å legge til rette for et forbedret kry...

Les mer...

Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord 201…

24-03-2015 Hits:246 Kunngjøringer

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. ...

Les mer...

Vegstenging Øvre Kleppe

20-03-2015 Hits:233 Kunngjøringer

  I tidsrommet onsdag 25. mars til fredag 14. august vil vegen mellom Flossmyra og Kjebergvegen bli stengt for gjennomkjøring grunnet veg- vann- og avløpsarbeid. Det vil være tilkomst til Flossm...

Les mer...

Status vann- og avløpsarbeid - Øvre Kleppe

08-01-2015 Hits:501 Kunngjøringer

Askøy kommune fortsetter arbeidet med utskifting av eksisterende vann- og avløpsledninger på Øvre Kleppe. Det er lagt permanente ledninger fra Kjebergvegen nr 1 og innover. Asfaltering av bunnlag er ...

Les mer...

Kommuneplanens samfunnsdel - Fastsatt planprogram

10-12-2014 Hits:486 Kunngjøringer

Kunngjøring av fastsatt planprogram – Kommuneplanens samfunnsdel I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 har Kommunestyret i møte den 30.10.2014, K-sak 105/14 fastsatt planprogram for Kommunepla...

Les mer...

Midlertidig senket vannstand Askevatnet

02-09-2014 Hits:1113 Kunngjøringer

Askøy kommune skal rive eksisterende, og bygge ny demning i Lien. Vannstanden i Askevatnet blir i den forbindelse senket ned til cote 9-10 m.o.h. Mølledammen vil i samme periode delvis være helt nedta...

Les mer...

Introbilde Om Kleppestø sentrum

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

next
prev
UA-51911467-1