Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
Husk meg
  • Aktuelt
  • Askøy2030
  • Kunngjøringer
  • Vegmeldinger
  • Kleppestø
Forrige Neste Side:

Yrkesteorikurs i Helsearbeiderfaget

17.09.2014 Treff:49 Aktuelt

Yrkesteorikurs i Helsearbeiderfaget

Teorikurset er for ansatte i Askøy kommune og samarbeidende helseinstituasjoner.Kurset går fra september til mai, og starter opp mandag 29. september. Les mer...

Tilskudd til ungdomsorganisasjoner - restmidler

15.09.2014 Treff:115 Aktuelt

Tilskudd til ungdomsorganisasjoner - restmidler

Tilskudd til ungdomsorganisasjoner 2014 - ny utlysning     Les mer...

Askøy-på-langs Extreme 2015

15.09.2014 Treff:127 Aktuelt

Askøy-på-langs Extreme 2015

Askøy på langs Extreme 2015.  29. august 2015 blir det arrangert en turmarsj/løp fra Kleppestø i sør til Herdla i nord. Dette vil være et tilbud til mennesker som liker å ferdes i skog og mark, og som er lysten på en utfordring utenom det vanlige.   Les mer...

Bli med på åpen dag på brannstasjonen!

12.09.2014 Treff:345 Aktuelt

Bli med på åpen dag på brannstasjonen!

Askøy Brann og Redning ønsker store og små velkommen til åpen dag på brannstasjonen, lørdag 20. september fra kl. 10:00 til kl. 14:00. Her blir det anledning til å lære mer om brannvern, delta i konkurranser, prøvesitte brannbilene og mye annet. Les mer...

Trakk og snakk Florvåg- Hop

12.09.2014 Treff:197 Aktuelt

Trakk og snakk Florvåg- Hop

Førstkommende onsdag klokken 17.00 fortsetter vi suksessen med å arrangere "Trakk og snakk" sammen med Statens vegvesen. Denne gangen skal vi trakke og snakke langs vegprosjektet FV. 563 i Askøypakken: Florvåg - Hop (fra Bakarvågen til Erdal skole).    Les mer...

Gode råd til skuleleiarar om forvaltning

10.09.2014 Treff:95 Aktuelt

Gode råd til skuleleiarar om forvaltning

  - Vi ønskjer å gje skuleleiarane hjelp til god forvaltning i kvardagen. På skuleleiarsamlinga i dag handlar det om forvaltning. Andre gonger tek vi opp tema knytt til pedagogikk eller juss, seier fagsjef for skule i Askøy kommune, Åge Rosnes om fellessamlingane skuleleiarane har i reg... Les mer...

Fadderordning for nye gardbrukarar

10.09.2014 Treff:71 Aktuelt

Fadderordning for nye gardbrukarar

Fadderordninga er eit tilbod for nye brukarar der dei kan få påfyll av kunnskap og tilgang til nettverk. Ordninga er eit av tiltaka i prosjektet "Landskap i drift", som fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling står bak. Les mer...

Fôringsplassar i utmark

10.09.2014 Treff:72 Aktuelt

Fôringsplassar i utmark

Vil du vere pilot i eit prosjekt som skal utvikle gode fôringsplassar i utmark? Målgruppa er bruk med storfe og/eller saueproduksjon. Les mer...

Informasjon om telefonvarsling fra Askøy kommune

08.09.2014 Treff:294 Aktuelt

Informasjon om telefonvarsling fra Askøy kommune

Askøy kommune bruker et varslingssystem der viktig informasjon sendes til mobiler og eller fasttelefon. Mobiler blir varslet med SMS og fasttelefoner med en automatisk talemelding. For at du skal motta varsel, må du sikre at Folkeregisteret har riktige opplysninger om deg, ettersom varslingssystemet... Les mer...

Askoy2030-kampanje-stor

Forrige Neste Side:

Vegstenging Nedre Strand

19-08-2014 Treff:143 Vegmeldinger

Vegstenging Nedre Strand

Det blir stengt for biler og fotgjengere ved innkjøringen til Nedre Strand fra tirsdag 26. august, grunnet oppgradering av vann- og avløpsnettet. Arbeidet forventes ferdigstilt ved nyttår. All ferdsel i perioden skal gå via Løfjellet.       Les mer...

Vegprosjekter som inngår i Askøypakken

14-08-2014 Treff:320 Vegmeldinger

Vegprosjekter som inngår i Askøypakken

Her følger en kort statusoppdatering på noen av vegstrekningene som skal utbedres. Les mer...

Vegstengning Lien

05-08-2014 Treff:288 Vegmeldinger

Askøy Kommune skal i forbindelse med oppstart av prosjektet med ny hovedvannkilde fra Askevann, bygge ny demning i Lien. I forkant av dette, må et strekk av den kommunale veien utbedres, for å kunne omklassifiseres til å tåle tung anleggstrafikk. Lien vil... Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - Bakarvågflaten

11-07-2014 Treff:146 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - Bakarvågflaten

Statens Vegvesen arbeider med å utbedre det smale partiet på Fv 563 forbi Bakarvågen. Vegen skal utvides og utbedres slik at kjørebanen får en bredde på 3 meter. Det skal i tillegg bygges gangveg på 2,5 meter og tilkomstvegene og avkjøringer... Les mer...

Øvre Kleppe-vegen stengt for gjennomkjøring

19-06-2014 Treff:198 Vegmeldinger

Øvre Kleppe-vegen stengt for gjennomkjøring

I perioden mandag 30. juni til fredag 26. september skal vann- og avløpsnettet oppgraderes i deler av Øvre Kleppe-vegen. Dette medfører at vegen blir stengt for gjennomkjøring. Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - fra Storvatnet til rundkjøring i Klepp…

20-05-2014 Treff:335 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - fra Storvatnet til rundkjøring i Kleppestø

Fra rundkjøringen ved Kleppestø senter til den nye rundkjøringen som er under etablering i Florvåg, jobbes det med å legge nye VA-ledninger og EL-kabler.  Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - ved Storvatnet

20-05-2014 Treff:255 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - ved Storvatnet

 Statens Vegvesen arbeider med etablering av ny rundkjøring i Florvåg, ved nedkjørselen til Frank Mohn. Les mer...

Vegstenging - Lien

13-05-2014 Treff:262 Vegmeldinger

Vegstenging - Lien

  Fra mandag 19.mai vil vegen til Lien bli stengt ved Tresvatnet, ca. 450 m nedenfor Floridakrysset. Les mer...

Fv 216 Kleppevegen - Fra Florvågskiftet til Kleppevann

27-09-2013 Treff:179 Vegmeldinger

Fv 216 Kleppevegen - Fra Florvågskiftet til Kleppevann

Her kan du følge arbeidet med veiutvidelse og oppgradering av vann- og avløpsnettet i Kleppevegen.  Les mer...

Introbilde Om Kleppestø sentrum

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

  • Ledige stillinger - Kampanjebanner
  • Kampanjebanner SFO-plass
  • Sok barnehageplass
  • Barnevernet besokshjem