Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
  1. Aktuelt
  2. Kunngjøringer
  3. Kleppestø
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

27-11-2015 Hits:104 Aktuelt

Kvalitetsmelding skole 2015

Kvalitetsmelding skole 2015 er Askøy kommune sin tilstandsvurdering av grunnskoleopplæringen i Askøy kommune. ...

Les mer...

27-11-2015 Hits:70 Aktuelt

Husk røykvarslerens dag 1. desember

1. desember er dagen for å bytte batteri og sjekke at røykvarsleren din virker. Desember er den måneden det brenner mest i Norge. Tidlig varsel fra røykvarsleren redder mange liv. ...

Les mer...

27-11-2015 Hits:669 Aktuelt

Akuttmottak på Lauvøy

I løpet av kort tid kommer det 95 flyktninger til et akuttmottak på Lauvøy. Hva som skjer på Hanøytangen avklares neste uke. ...

Les mer...

25-11-2015 Hits:226 Aktuelt

Mulig akuttmottak på Hanøytangen

Det har kommet henvendelse fra UDI til eier av brakkeriggen på Hanøytangen om mulighet for å bruke denne som akuttmottak for flyktninger. ...

Les mer...

25-11-2015 Hits:76 Aktuelt

Interkommunalt seminar om ansvarlig alkoholhåndter…

- Det var gledelig å se at mange bedrifter fra Askøy deltok på seminaret, sier kommuneadvokat Randi Dreyer. - Dette viser at temaet er interessant og ..... ...

Les mer...

19-11-2015 Hits:153 Aktuelt

10 nye askøyværinger i uken

I løpet av de siste 18 årene har innbyggertallet økt med 9 213. Dette gir et gjennomsnitt på 512 personer hvert år, eller sagt på en annen måte: 10 nye innbyggere hver uke! ...

Les mer...

16-11-2015 Hits:194 Aktuelt

Herdla fort - Hordalands beste friluftsområde

Hordaland fylkeskommune har kåret Herdla fort som Hordalands mest attraktive friluftsområde. Askøy kommune deler denne utmerkelsen med Austrheim kommunes Vardetangen og Årvika friluftsområde. Begge kommunene får tildelt kr 15000...

Les mer...

16-11-2015 Hits:132 Aktuelt

Markerte Helselagets 100-årsjubileum

Orfører Terje Mathiassen var med på markeringen av Askøy Helselags 100-årsjubileum, og takket for den viktige innsatsen laget gjør for kommunens innbyggere. ...

Les mer...

11-11-2015 Hits:504 Aktuelt

Flyktningmottak på Askøy

Det er mange medieoppslag om flyktningmottak for tiden, noen av opplysningene er riktige og noen er feil. For å gi en status på situasjonen her på Askøy kan det opplyses: Utlendingsdirektoratet (UDI) og Fylkesmannen tar kontakt...

Les mer...

09-11-2015 Hits:193 Aktuelt

NAV informerer om oppfølging av sykmeldte

NAV Askøy inviterer alle bedrifter og virksomheter til et møte om oppfølging av sykmeldte. På møtet får du innsikt i noe av det som kan bidra til tilrettelegging, som ved aktivitetsplikten etter 8 ukers sykemelding. ...

Les mer...

05-11-2015 Hits:209 Aktuelt

Søk husleietilskudd før 10. november

Frivillige lag og organisasjosner som leier lokaler til sin virksomhet, kan søke om delvis dekning av leieutgifter. Søknadsfristen er 10. november.  ...

Les mer...

04-11-2015 Hits:270 Aktuelt

Åpen kontordag - Kleppestø sentrum

Det er satt av to dager til "åpen kontordag" i plansmien, som er åpne for alle. Disse er 6. og 17. november. ...

Les mer...
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Budsjett 2016 og økonomiplan til offentlig høring

26-11-2015 Hits:44 Kunngjøringer

Askøy kommunes budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 - 2019 skal til behandling i Kommunestyret torsdag 17. desember.  Grunnlagsdokumentene ...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Plan 399 Hanøy skole

24-11-2015 Hits:91 Kunngjøringer

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har utvalg for teknikk og miljø i sak 370/15, datert 12.11.2015 vedtatt å legge følgende planforslag...

Les mer...

Godkjent reguleringsplan - Plan 408, reguleringsen…

19-11-2015 Hits:122 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - godkjent. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende planer: ...

Les mer...

Godkjent reguleringsplan - Plan 374 - Hanevik, van…

19-11-2015 Hits:61 Kunngjøringer

Reguleringsplaner – godkjent. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende planer: ...

Les mer...

Godkjent reguleringsplan - Plan 352 - Krokåsdalen …

19-11-2015 Hits:66 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - godkjent. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende planer: ...

Les mer...

Reguleringsplan - Plan 394 - Lønvarden Nord, gbnr…

28-10-2015 Hits:157 Kunngjøringer

Reguleringsplan - offentlig ettersyn.I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planfo...

Les mer...

Reguleringsplan - Plan 318 - Sørepollen småbåthavn…

28-10-2015 Hits:126 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planf...

Les mer...

Reguleringsplan - Plan 330 - Blombrekkene gbnr. 21…

28-10-2015 Hits:135 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersyn. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgend...

Les mer...

Godkjent reguleringsplan - Plan 283 Kobberåsen gbn…

07-07-2015 Hits:530 Kunngjøringer

Kunngjøring I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende plan: Plan 283 – Kobberåsen, ...

Les mer...

Nytt høydereferansesystem fra 29.juni

12-06-2015 Hits:973 Kunngjøringer

Det gamle høydesystemet i Norge er ikke korrigert for landheving og endret middelvannstand, og er en medvirkende årsak til at høyderavmerkingen avvike...

Les mer...

Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord 201…

24-03-2015 Hits:806 Kunngjøringer

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima...

Les mer...

Midlertidig senket vannstand Askevatnet

02-09-2014 Hits:1626 Kunngjøringer

Askøy kommune skal rive eksisterende, og bygge ny demning i Lien. Vannstanden i Askevatnet blir i den forbindelse senket ned til cote 9-10 m.o.h. Møll...

Les mer...

 

Introbilde Om Kleppestø sentrum

Åpne området for Plansmien høsten 2015  Til webområdet for hele planarbeidet rundt Kleppestø sentrum

 

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

next
prev