Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
Husk meg
  • Aktuelt
  • Askøy2030
  • Kunngjøringer
  • Vegmeldinger
  • Kleppestø
Forrige Neste Side:

Boligkontoret (NAV) sommerstengt i to uker

29.07.2014 Treff:56 Aktuelt

Boligkontoret (NAV) sommerstengt i to uker

NAV Askøy melder at Boligkontoret vil være stengt i uke 31 og 32 (28. juli - 10. august) på grunn av ferieavvikling. 

Les mer...

Tall Ships Race i Strusshamn

22.07.2014 Treff:47 Aktuelt

Tall Ships Race i Strusshamn

På arrangementets Facebookside kan du se hva som skjedde fra dag til dag  

Les mer...

Informasjon om Kollevåg friluftsområde

18.07.2014 Treff:260 Aktuelt

Informasjon om Kollevåg friluftsområde

Bergen kommune har sendt et informasjonsbrev til Miljødirektoratet angående Kollevåg. I forhold til bading, oppsummerer Bergen kommune at undersøkelsene viser at den kjemiske tilstanden i overflatesedimentene på sjøbunnen er god (Klasse I – II bortsett fra på to stasjoner) Det er også tatt prøver a...

Les mer...

Nye bestemmelser om røykfrie inngangspartier

14.07.2014 Treff:34 Aktuelt

Nye bestemmelser om røykfrie inngangspartier

Flere nye bestemmelser i tobakksskadeloven trer i kraft 1. juli. Alle inngangspartier til offentlige virksomheter og inngangspartier til både offentlige og private helseinstitusjoner skal være røykfrie fra 1. juli så vi oppfordrer alle til å respektere røykeforbudet. Her kan dere lese mer om end...

Les mer...

Tall Ships Races i Strusshamn

04.07.2014 Treff:237 Aktuelt

Tall Ships Races i Strusshamn

Den nederlandske seilskuten "Gulden Leeuw" besøker Strusshamn i forbindelse med Tall Ships Races (TSR) i slutten av juli. Med sin lengde på 71 meter blir dette den største båten som har besøkt havnen i Strusshamn! Se hele programmet for TSR i Strusshamn:

Les mer...

MOT i sommervind!

23.06.2014 Treff:395 Aktuelt

MOT i sommervind!

Mestringsungdom Eirik Skorve Haugland skapte stor begeistring blant medelever da han for første gang spilte gitar og sang foran publikum.  Mestringsdagen 17. juni på Ravnanger ungdomsskole ble en stor suksess!  

Les mer...

Ordføreren takker

20.06.2014 Treff:261 Aktuelt

Ordføreren takker

Rekordmange hadde møtt opp for å trakke og snakke med ordføreren på turen langs den nye vegtraséen fra Slettebrekka til Hetlevik.

Les mer...

Ekstra millioner til Askøy

13.06.2014 Treff:431 Aktuelt

Ekstra millioner til Askøy

Askøy kommune mottar over ti millioner kroner i veksttilskudd neste år. - Dette er svært gledelig, sier ordfører Siv Høgtun.

Les mer...

Den nye veien til Hetlevik

13.06.2014 Treff:724 Aktuelt

Den nye veien til Hetlevik

Statens vegvesen inviterer til et folkemøte om den nye veien til Hetlevik, tirsdag 17. juni. Før møtet kan du bli med ordfører Siv Høgtun på "Trakk og snakk" og gå den nye traseen. 

Les mer...

Askoy2030-kampanje-stor

Forrige Neste Side:

Fv 563 Florvågvegen - Bakarvågflaten

11-07-2014 Treff:84 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - Bakarvågflaten

Statens Vegvesen arbeider med å utbedre det smale partiet på Fv 563 forbi Bakarvågen. Vegen skal utvides og utbedres slik at kjørebanen får en bredde på 3 meter. Det skal i tillegg bygges gangveg på 2,5 meter og tilkomstvegene og avkjøringer...

Les mer...

Vegstenging Kjebergvegen

11-07-2014 Treff:98 Vegmeldinger

Vegstenging  Kjebergvegen

Fra mandag 2. juni vil vegen bli stengt ved Kjebergvegen nr 3. Det blir stans i arbeidet i ferien. Vegen vil bli stengt i anleggsperioden i tidsrommet mellom fra mandag kl 08:30 til fredag kl 14:30. Det er kun gangpassasje i...

Les mer...

Handlebuss fra og til Øvre Kleppe

30-06-2014 Treff:101 Vegmeldinger

Handlebuss fra og til Øvre Kleppe

Som informert om tidligere vil Askøy kommune etablere en midlertidig handlebussrute 2 ganger pr. uke når Øvre Kleppe-vegen er stengt.

Les mer...

Trafikksikring 2014

26-06-2014 Treff:75 Vegmeldinger

Trafikksikring 2014

Trafikksikkerhetsarbeidet i Askøy kommune blir prioritert innenfor de ressurser som blir avsatt både bemanningsmessig og gjennom de økonomiske rammer som stilles til disposisjon. 

Les mer...

Øvre Kleppe-vegen stengt for gjennomkjøring

19-06-2014 Treff:58 Vegmeldinger

Øvre Kleppe-vegen stengt for gjennomkjøring

I perioden mandag 30. juni til fredag 26. september skal vann- og avløpsnettet oppgraderes i deler av Øvre Kleppe-vegen. Dette medfører at vegen blir stengt for gjennomkjøring.

Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - fra Storvatnet til rundkjøring i Klepp…

20-05-2014 Treff:60 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - fra Storvatnet til rundkjøring i Kleppestø

Fra rundkjøringen ved Kleppestø senter til den nye rundkjøringen som er under etablering i Florvåg, jobbes det med å legge nye VA-ledninger og EL-kabler. 

Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - ved Storvatnet

20-05-2014 Treff:61 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - ved Storvatnet

 Statens Vegvesen arbeider med etablering av ny rundkjøring i Florvåg, ved nedkjørselen til Frank Mohn.

Les mer...

Vegstenging - Lien

13-05-2014 Treff:4 Vegmeldinger

Vegstenging - Lien

  Fra mandag 19.mai vil vegen til Lien bli stengt ved Tresvatnet, ca. 450 m nedenfor Floridakrysset.

Les mer...

Vegstenging Strusshamnvegen

07-05-2014 Treff:264 Vegmeldinger

Vegstenging Strusshamnvegen

Strusshamnvegen mellomm Gården og Fv. 212 blir stengt i noen uker fremover på grunn av gravearbeid i forbindelse med utskifting av vann - og avløpsledninger.  Stengingen gjelder fra uke 19 ( 5. mai) 2014. 

Les mer...

Introbilde Om Kleppestø sentrum

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

  • Ledige stillinger - Kampanjebanner
  • Kampanjebanner SFO-plass
  • Sok barnehageplass
  • Barnevernet besokshjem