Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
 1. Aktuelt
 2. Kunngjøringer
 3. Vegmeldinger
 4. Kleppestø
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Vi vil ut!

25-03-2015 Hits:158 Aktuelt

Vi vil ut!

10. mars ble barnehagedagen markert i barnehager over hele landet, denne gangen i natur- og friluftslivet sitt tegn. Bakteppet for temaet er friluftslivets år. Tveit barnehage markerte dagen sammen ...

Les mer...

Ny kommunikasjons- og næringssjef er ansatt

24-03-2015 Hits:626 Aktuelt

Ny kommunikasjons- og næringssjef er ansatt

Dag Folkestad er ansatt som ny kommunikasjons- og næringssjef i kommunen. Dag er 41 år gammel, bor i Marikoven, er gift og har tre barn. Han har lang erfaring fra mediebransjen, både som journalist o...

Les mer...

Midler til investering i beiteområder 2015

24-03-2015 Hits:152 Aktuelt

Midler til investering i beiteområder 2015

Landbrukskontoret ønsker å informere om at Fylkesmannen i Hordaland lyser ut tilskudd til tiltak i beiteområder for 2015. Hordaland har fått tildelt en ramme på kr 550.000 til dette formålet i år. ...

Les mer...

Nettvett og nettmobbing

24-03-2015 Hits:142 Aktuelt

Nettvett og nettmobbing

  Du trenger ikke kunne alt om trender og teknologi for å hjelpe barn med trygghet og mestring på internett. ...

Les mer...

Dialogkonferanse - inkludering mot radikalisering

24-03-2015 Hits:125 Aktuelt

Dialogkonferanse - inkludering mot radikalisering

  17.03.15 arrangerte Ungdomstjenesten  og Ungdommens kommunestyre (UKS)  Dialogkonferanse for elevrådsrepresentanter fra 6. og 7. trinn, ungdomsskoler og videregående.   ...

Les mer...

Mange hytter er uten slokkeutstyr

23-03-2015 Hits:188 Aktuelt

Mange hytter er uten slokkeutstyr

En undersøkelse viser at over 20 000 hytter i Norge ikke har brannslokkeutstyr. Dette er en av årsakene til at Askøy Brann & Redning har fokus på forebygging av hyttebranner. I samarbeid med for...

Les mer...

Oppdatering av nettsidene

22-03-2015 Hits:324 Aktuelt

Oppdatering av nettsidene

Kommunen har gjennomført en teknisk oppdatering av nettsidene sine og holder på med å kontrollere om alt virker som det skal. Oppdateringen omfatter hovedportalen og 20 underportaler (Askøyhallene, a...

Les mer...

Verdens Vanndag

20-03-2015 Hits:291 Aktuelt

Verdens Vanndag

22. mars markeres Verdens Vanndag over hele verden. Temaet i år er «vann og bærekraftig utvikling». Den norske vannbransjen har potensial til å bli bærekraftig, men det krever innsats! I Askøy kommu...

Les mer...

Stilling som rådmann er utlyst

17-03-2015 Hits:218 Aktuelt

Stilling som rådmann er utlyst

Kommunen søker en handlekraftig og tydelig leder og strateg med evne til gjennomføring. Du må kunne samle organisasjonen om felles mål og utfordringer, og se nye muligheter. ...

Les mer...
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Varsel om utvidet plangrense - Plan 361

27-03-2015 Hits:21 Kunngjøringer

Varsel om utvidet plangrense Plan 361Utbedring av Fv. 562 Fauskanger sørStatens vegvesen varsler, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8, utvidet plangrense av plan 361 utbedring av Fv. 562 Fausk...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel 20…

24-03-2015 Hits:57 Kunngjøringer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14 har Formannskapet vedtatt å legge Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 ut til offentlig ettersyn...

Les mer...

Reguleringspalner - offentlig ettersyn - Plan 395…

26-03-2015 Hits:37 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 27-1 (ny lov § 12-10) har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn: ...

Les mer...

Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord 201…

24-03-2015 Hits:45 Kunngjøringer

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. ...

Les mer...

Vegstenging Øvre Kleppe

20-03-2015 Hits:65 Kunngjøringer

  I tidsrommet onsdag 25. mars til fredag 14. august vil vegen mellom Flossmyra og Kjebergvegen bli stengt for gjennomkjøring grunnet veg- vann- og avløpsarbeid. Det vil være tilkomst til Flossm...

Les mer...

Godkjent reguleringsplan - Plan 57-01 Skansen, Flo…

20-03-2015 Hits:82 Kunngjøringer

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende planer: Plan 57-01- Skansen, Florvågøen Her kan du se kart og dokumenter (skriv 57-01 i søk...

Les mer...

Godkjent reguleringsplan - Plan 211 - Skarpenesfje…

20-03-2015 Hits:68 Kunngjøringer

I medhold av Plan- og bygningsloven 1985 § 27-2 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende planer: Plan 211 – Skarpenesfjellet, Florvåg Her kan du se kart og dokumenter (skriv 211...

Les mer...

Søker kandidater til Likestilling- og mangfoldspri…

05-03-2015 Hits:168 Kunngjøringer

Askøy kommune skal dele ut Likestilling- og mangfoldsprisen for 2014. Vi ønsker å få inn forslag til gode kandidater. Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats for å fremme likestilling me...

Les mer...

Reguleringsplaner - offentlig ettersyn - Plan 396 …

19-02-2015 Hits:216 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn: Plan 396 - Regul...

Les mer...

Reguleringsplaner - offentlig ettersyn - Plan 350 …

19-02-2015 Hits:262 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10. har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn: Plan 350 - Høy...

Les mer...

Ny lokal forskrift om nedgravde oljetanker på høri…

18-02-2015 Hits:252 Kunngjøringer

Formannskapet vedtok 25.11.2014 å legge “Forskrift om nedgravde oljetanker Askøy kommune, Hordaland” ut til offentlig ettersyn. Kommunen har mulighet til å innføre lokal forskrift for å motvirke fare ...

Les mer...

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - Listefor…

23-01-2015 Hits:300 Kunngjøringer

Kunngjøring Fristen for innlevering av listeforslag er ihht. valgloven § 6-1 (1) satt til tirsdag 31.mars klokken 12:00. Listeforslag kan innleveres på kundetorget, 2. etg. Kleppestø senter Listefo...

Les mer...

Søknad om økning av utslippstillatelse til Davange…

21-01-2015 Hits:237 Kunngjøringer

Askøy kommune har startet arbeidet med utvidelse av eksisterende utslippstillatelse i Hestvika. For å etterkomme kravene i Forurensningsforskriften og iht. vedtatte tiltak i hovedplan for avløp skal ...

Les mer...

Status vann- og avløpsarbeid - Øvre Kleppe

08-01-2015 Hits:344 Kunngjøringer

Askøy kommune fortsetter arbeidet med utskifting av eksisterende vann- og avløpsledninger på Øvre Kleppe. Det er lagt permanente ledninger fra Kjebergvegen nr 1 og innover. Asfaltering av bunnlag er ...

Les mer...

Trafikksikring 2014

08-01-2015 Hits:328 Kunngjøringer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Askøy kommune blir prioritert innenfor de ressurser som blir avsatt både bemanningsmessig og gjennom de økonomiske rammer som stilles til disposisjon. Trafikksikringsmidle...

Les mer...

Kommuneplanens samfunnsdel - Fastsatt planprogram

10-12-2014 Hits:340 Kunngjøringer

Kunngjøring av fastsatt planprogram – Kommuneplanens samfunnsdel I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 har Kommunestyret i møte den 30.10.2014, K-sak 105/14 fastsatt planprogram for Kommunepla...

Les mer...

Midlertidig senket vannstand Askevatnet

02-09-2014 Hits:951 Kunngjøringer

Askøy kommune skal rive eksisterende, og bygge ny demning i Lien. Vannstanden i Askevatnet blir i den forbindelse senket ned til cote 9-10 m.o.h. Mølledammen vil i samme periode delvis være helt nedta...

Les mer...
 • 1
 • 2
Prev Next

Øvre Kleppevegen stengt for gjennomkjøring

20-03-2015 Hits:97 Vegmeldinger

Øvre Kleppevegen stengt for gjennomkjøring

I tidsrommet onsdag 25. mars til fredag 14. august vil vegen mellom Flossmyra og Kjebergvegen bli stengt for gjennomkjøring grunnet veg- vann- og avløpsarbeid. Det vil være tilkomst til Flossmyra og...

Les mer...

Fv 212 Slettebrekka - Del av Askøypakken

06-01-2015 Hits:827 Vegmeldinger

Fv 212 Slettebrekka - Del av Askøypakken

Under prosjektering.   ...

Les mer...

Fv 563 Strømsnes - Del av Askøypakken

06-01-2015 Hits:308 Vegmeldinger

Fv 563 Strømsnes - Del av Askøypakken

Statens vegvesen startet i desember 2014 opp prosjekteringsarbeidet av en ny delstrekning i Askøypakken, fv. 563 Strømsnes. Prosjektet strekker seg fra Erdal til Hop. ...

Les mer...

Vegstenging Nedre Strand

19-08-2014 Hits:320 Vegmeldinger

Vegstenging Nedre Strand

Det varslede arbeidet med oppgradering av eksisterende VA-anlegg har blitt forsinket på grunn av arbeidet i Florvågvegen. Dette beklager vi.       ...

Les mer...

Fv 216 Kleppevegen - Fra Florvågskiftet til Kleppevann

27-09-2013 Hits:1220 Vegmeldinger

Fv 216 Kleppevegen - Fra Florvågskiftet til Kleppevann

Her kan du følge arbeidet med veiutvidelse og oppgradering av vann- og avløpsnettet i Kleppevegen.  ...

Les mer...

Introbilde Om Kleppestø sentrum

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

next
prev
UA-51911467-1