Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
Husk meg

 

Knapp Streikeinformasjon

  • Aktuelt
  • Askøy2030
  • Kunngjøringer
  • Vegmeldinger
  • Kleppestø
Forrige Neste Side:

Stor interesse for gründerforum

28.08.2014 Treff:55 Aktuelt

Stor interesse for gründerforum

Over 30 gründere deltok på det første gründerforumet på Askøy denne uken. - Slike møteplasser er nyttige for at vi som er små, skal kunne vokse oss større, sa flere av deltakerne. Les mer...

Lærebøker på nett

27.08.2014 Treff:295 Aktuelt

Lærebøker på nett

  Fagsjef skole beklager at vi fortsatt ikke har kapasitet til å organisere utlevering i bøker.Elever og foresatte vil finne en del lærebøker på nett. Bruk linkene under her. Fag og trinn er oppgitt.         RLE Horisonter; 8-trinn/9-trinn/10-trinn Oppgaver... Les mer...

Barneverntjenesten går nye veier

27.08.2014 Treff:19 Aktuelt

Barneverntjenesten går nye veier

Fra 1. september vil det være mulig å få kontakt og oppfølging fra barneverntjenesten helt frem til kl 21:00 om kveldene,  fra mandag til og med torsdag. Vi vil ha en aktiv barnevernsvakt som både kan ta i mot telefonhenvendelser, gi råd og veiledning samt bistå om det oppstår akutte hen... Les mer...

Konferanse om lokaldemokrati

26.08.2014 Treff:133 Aktuelt

Konferanse om lokaldemokrati

Hvordan kan lokaldemokratiet på Askøy styrkes? Ordfører Siv Høgtun inviterer til en konferanse om dette temaet, mandag 1. september i kommunestyresalen. Hør mer om konferansen i ordførerpraten denne uken.  Les mer...

Statusmelding for streiken pr 25. august

25.08.2014 Treff:416 Aktuelt

Statusmelding for streiken pr 25. august

Fra og med mandag 25.8. er to nye lærere i streik. Disse har delt arbeidsplass Kleppestø ungdomsskole og Askøy kulturskole. Tirsdag 26.8 skulle vi startet opp med svømmeopplæring for 4. trinn. Dette må utgå på grunn av streikeuttak. Mange foresatte ønsker å komme på skolen for å hente lærebøker. N... Les mer...

Forskar på frisklivstilbod i region vest

21.08.2014 Treff:262 Aktuelt

Forskar på frisklivstilbod i region vest

Deltakarane på livsstilskurs i regi av Frisklivs- og meistringssenteret i region vest (Askøy, Fjell, Sund og Øygarden) vert no inviterte til å delta i ei undersøking der tilbodet vert evaluert. Senteret i region vest har allereie gjennomført to livsstilskurs lokalisert i Sotra Arena og turløypene i... Les mer...

Oppdatering skolestreiken pr 21. august

21.08.2014 Treff:61 Aktuelt

Oppdatering skolestreiken pr 21. august

Fra torsdag 21.8. rammes undervisningen ved ungdomstrinnet Fauskanger barne- og ungdomskule, undervisning ved Voksenopplæringen og skolebadingen i Askøy Terapibad. Fagsjef Åge Rosnes fungerer som rektor ved Erdal ungdomsskole og Ravnanger ungdomsskole så lenge streiken pågår. Når streiken ev... Les mer...

Status for skolestreiken 20. august

20.08.2014 Treff:301 Aktuelt

Status for skolestreiken 20. august

Utdanningsforbundet har varslet at 17 nye lærere ved Fauskanger barne- og ungdomsskole og Voksenopplæringen blir tatt ut i streik fra torsdag 21. august.  Dersom streiken ikke avsluttes vil dette medføre at Voksenopplæringen vil bli stengt og at elevene på ungdomstrinnet ved Fauskange... Les mer...

Streiken utvides fra torsdag 21. august

18.08.2014 Treff:714 Aktuelt

Streiken utvides fra torsdag 21. august

Undervisningsforbundet har varslet at 17 nye lærere ved Fauskanger barne- og ungdomsskole og Voksenopplæringen blir tatt ut i streik fra torsdag 21. august.    Les mer...

Askoy2030-kampanje-stor

Forrige Neste Side:

Vegstenging Nedre Strand

19-08-2014 Treff:48 Vegmeldinger

Vegstenging Nedre Strand

Det blir stengt for biler og fotgjengere ved innkjøringen til Nedre Strand fra tirsdag 26. august, grunnet oppgradering av vann- og avløpsnettet. Arbeidet forventes ferdigstilt ved nyttår. All ferdsel i perioden skal gå via Løfjellet.       Les mer...

Vegprosjekter som inngår i Askøypakken

14-08-2014 Treff:140 Vegmeldinger

Vegprosjekter som inngår i Askøypakken

Her følger en kort statusoppdatering på noen av vegstrekningene som skal utbedres. Les mer...

Vegstengning Lien

05-08-2014 Treff:149 Vegmeldinger

Askøy Kommune skal i forbindelse med oppstart av prosjektet med ny hovedvannkilde fra Askevann, bygge ny demning i Lien. I forkant av dette, må et strekk av den kommunale veien utbedres, for å kunne omklassifiseres til å tåle tung anleggstrafikk. Lien vil... Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - Bakarvågflaten

11-07-2014 Treff:34 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - Bakarvågflaten

Statens Vegvesen arbeider med å utbedre det smale partiet på Fv 563 forbi Bakarvågen. Vegen skal utvides og utbedres slik at kjørebanen får en bredde på 3 meter. Det skal i tillegg bygges gangveg på 2,5 meter og tilkomstvegene og avkjøringer... Les mer...

Øvre Kleppe-vegen stengt for gjennomkjøring

19-06-2014 Treff:77 Vegmeldinger

Øvre Kleppe-vegen stengt for gjennomkjøring

I perioden mandag 30. juni til fredag 26. september skal vann- og avløpsnettet oppgraderes i deler av Øvre Kleppe-vegen. Dette medfører at vegen blir stengt for gjennomkjøring. Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - fra Storvatnet til rundkjøring i Klepp…

20-05-2014 Treff:214 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - fra Storvatnet til rundkjøring i Kleppestø

Fra rundkjøringen ved Kleppestø senter til den nye rundkjøringen som er under etablering i Florvåg, jobbes det med å legge nye VA-ledninger og EL-kabler.  Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - ved Storvatnet

20-05-2014 Treff:169 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - ved Storvatnet

 Statens Vegvesen arbeider med etablering av ny rundkjøring i Florvåg, ved nedkjørselen til Frank Mohn. Les mer...

Vegstenging - Lien

13-05-2014 Treff:168 Vegmeldinger

Vegstenging - Lien

  Fra mandag 19.mai vil vegen til Lien bli stengt ved Tresvatnet, ca. 450 m nedenfor Floridakrysset. Les mer...

Fv 216 Kleppevegen - Fra Florvågskiftet til Kleppevann

27-09-2013 Treff:47 Vegmeldinger

Fv 216 Kleppevegen - Fra Florvågskiftet til Kleppevann

Her kan du følge arbeidet med veiutvidelse og oppgradering av vann- og avløpsnettet i Kleppevegen.  Les mer...

Introbilde Om Kleppestø sentrum

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

  • Ledige stillinger - Kampanjebanner
  • Kampanjebanner SFO-plass
  • Sok barnehageplass
  • Barnevernet besokshjem