Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
  1. Aktuelt
  2. Kunngjøringer
  3. Kleppestø
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Ferieavvikling hos Nav Askøy

13-07-2015 Hits:98 Aktuelt

Ferieavvikling hos Nav Askøy

NAV Askøy melder at de har reduserte åpningstider fra 13. juli – 31. juli. Åpningstidene i ferietiden blir fra 11:00 - 14:00 alle virkedager.     Fortsatt god sommer...

Les mer...
Badevannskvalitet uke 28/2015

10-07-2015 Hits:208 Aktuelt

Badevannskvalitet uke 28/2015

Fire badeplasser er fulgt opp med nye prøver uke 28. Vannprøvene ble tatt mandag 6 juli. På grunn av regnvær søndag og mandag var det stor vannføring i bekker og overvannsledninger. Bekker og overvann...

Les mer...
Nyordning i barnehagene: Gratis kjernetid

08-07-2015 Hits:312 Aktuelt

Nyordning i barnehagene: Gratis kjernetid

Fra 1. august kan alle som har lav inntekt og barn i 4- og 5-årsalderen i barnehagene søke om å få redusert foreldrebetalingen med verdien av 20 timer i uken. Denne ordningen gjelder også for husstand...

Les mer...
Sommeråpen helsestasjon og jordmortjeneste

07-07-2015 Hits:141 Aktuelt

Sommeråpen helsestasjon og jordmortjeneste

Fra 20. juli til 17. august er det Ravnanger helsestasjon (adr. Litleåsen 10) som er felles helsestasjon for alle på Askøy. Vil du bestille time eller bare snakke med helsesøster, ring 56 15 83 09 al...

Les mer...
Badevannskvalitet sommeren 2015

03-07-2015 Hits:347 Aktuelt

Badevannskvalitet sommeren 2015

 Badevannskvaliteten i Askøy kommune er stor sett god, men vil kunne variere over tid avhengig av endringer i strøm, værforhold og lokale utslipp. I vår kommune tar Miljørettet helsevern vannprø...

Les mer...
Fortjent ros til Koordinerende enhet

01-07-2015 Hits:241 Aktuelt

Fortjent ros til Koordinerende enhet

Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming (NAKU) utgir bladet «Utvikling» fire ganger i året. Hovedreportasjen i det siste nummeret er fra Askøy kommune, en kommune som satser på samhandling i t...

Les mer...
Ledige lokaler for kantinedrift

26-06-2015 Hits:391 Aktuelt

Ledige lokaler for kantinedrift

Askøy kommune har ledige lokaler i Kleppestø Sykehjem, for drift av kantine. Lokalene er lokalisert i 1. etasje, med eget kjøkken og kantine. Kjøkkenet inneholder blant annet: kombidamper, stor...

Les mer...
Irene F. Hantveit er fast ansatt som biblioteksjef

29-06-2015 Hits:248 Aktuelt

Irene F. Hantveit er fast ansatt som biblioteksjef

Irene F.Hantveit har vært konstituert biblioteksjef for Askøy folkebibliotek siden august 2014. Hun er fast ansatt i stillingen fra 1. juli 2015. Vi ønsker henne lykke til med jobben!  ...

Les mer...
Askøy kommune har mottatt Oljefri-diplom

26-06-2015 Hits:188 Aktuelt

Askøy kommune har mottatt Oljefri-diplom

Naturvernforbundet har delt ut Oljefri-diplom til Askøy kommune som første kommune i Hordaland. Ordfører Siv Høgtun tok imot diplomet på vegne av kommunen på Kommunestyremøtet 18. juni. ...

Les mer...
Momskompensasjon til lag og foreninger

26-06-2015 Hits:248 Aktuelt

Momskompensasjon til lag og foreninger

Fagavdeling kultur og idrett vil gjøre lag, organisasjoner og andre ideelle sammenslutninger oppmerksom på at Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1.2 milliarder NOK i momskompensasjon til friv...

Les mer...
Kommunebarometeret 2015 viser positiv utvikling!

25-06-2015 Hits:232 Aktuelt

Kommunebarometeret 2015 viser positiv utvikling!

Kommunal rapport  har idag lagt ut årets Kommunebarometer. I artikkelen kan du klikke deg inn på til sammen fire tabeller som samlet gir full oversikt over plasseringene i det foreløpige b...

Les mer...
Historiske flybilder fra Askøy

25-06-2015 Hits:1081 Aktuelt

Historiske flybilder fra Askøy

Lurer du på hvordan bygda di så ut for 50 år siden? Vi har nå lagt ut nærmere 1100 flyfoto som ble tatt i perioden 1961-1965. ...

Les mer...
  • 1
  • 2
Prev Next

Godkjent reguleringsplan - Plan 283 Kobberåsen gbn…

07-07-2015 Hits:111 Kunngjøringer

Kunngjøring I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende plan: Plan 283 – Kobberåsen, gbnr 6/980 m.fl. Skriv 283 i søkefeltet.  ...

Les mer...

Kunngjøring av vedtak - Kommuneplanens samfunnsdel…

30-06-2015 Hits:126 Kunngjøringer

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har Kommunestyret i møte 18. juni 2015, K-sak 93/15 vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030.  Her kan du lese plandokumentet Samfunnsdelen inne...

Les mer...

Reguleringsplan - Offentlig ettersyn, Plan 408 - R…

02-07-2015 Hits:179 Kunngjøringer

Reguleringsplan - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn: Plan 408 – Regule...

Les mer...

Revidert planprogram - Kommunedelplan helse og lev…

30-06-2015 Hits:110 Kunngjøringer

Kunngjøring av fastsatt planprogram – Kommunedelplan helse og levekår 2015- 2027 I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 har Kommunestyret i møte den 18.06.2015, K-sak 83/15 fastsatt planprogram...

Les mer...

Tidligstemmegiving åpner 1. juli

24-06-2015 Hits:135 Kunngjøringer

Kunngjøring  Tidligstemmegivning Kommunestyre - og Fylkestingsvalget 2015 Den ordinære forhåndsstemmingen starter 10. august og varer til og med 11. september. Velgere som ikke har mulighet t...

Les mer...

Reguleringsplan - offentlig ettersyn, Plan 345 - F…

25-06-2015 Hits:377 Kunngjøringer

Reguleringsplan – offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10, har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn: Plan 345 – F...

Les mer...

Nytt høydereferansesystem fra 29.juni

12-06-2015 Hits:482 Kunngjøringer

Det gamle høydesystemet i Norge er ikke korrigert for landheving og endret middelvannstand, og er en medvirkende årsak til at høyderavmerkingen avviker fra dagens virkelighet. ...

Les mer...

Reguleringsplaner - Offentlig ettersyn, plan 236 -…

11-06-2015 Hits:394 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn: Plan 236 – FV 5...

Les mer...

Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord 201…

24-03-2015 Hits:424 Kunngjøringer

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. ...

Les mer...

Vegstenging Øvre Kleppe

20-03-2015 Hits:436 Kunngjøringer

  I tidsrommet onsdag 25. mars til fredag 14. august vil vegen mellom Flossmyra og Kjebergvegen bli stengt for gjennomkjøring grunnet veg- vann- og avløpsarbeid. Det vil være tilkomst til Flossm...

Les mer...

Kommuneplanens samfunnsdel - Fastsatt planprogram

10-12-2014 Hits:653 Kunngjøringer

Kunngjøring av fastsatt planprogram – Kommuneplanens samfunnsdel I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 har Kommunestyret i møte den 30.10.2014, K-sak 105/14 fastsatt planprogram for Kommunepla...

Les mer...

Midlertidig senket vannstand Askevatnet

02-09-2014 Hits:1260 Kunngjøringer

Askøy kommune skal rive eksisterende, og bygge ny demning i Lien. Vannstanden i Askevatnet blir i den forbindelse senket ned til cote 9-10 m.o.h. Mølledammen vil i samme periode delvis være helt nedta...

Les mer...

Introbilde Om Kleppestø sentrum

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

next
prev
UA-51911467-1