Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
  1. Aktuelt
  2. Kunngjøringer
  3. Kleppestø

24-08-2016 Hits:393 Aktuelt

Fotokonkurranse - knips kulturminner

I forbindelse med at vi i disse dager arbeider med en ny kulturminneplan, inviterer vi deg til å bidra med dine kulturminner. ...

Les mer...

11-08-2016 Hits:261 Aktuelt

Nye åpningstider for NAV

NAV Askøy endrer sine ekspedisjonstider fra uke 33! ...

Les mer...

05-08-2016 Hits:713 Aktuelt

Informasjonsmøte om Plan 213 - Kleppestø sentrum

Vi ønsker innbyggere og andre interesserte velkommen til informasjonsmøte om plan 213 Kleppestø sentrum. ...

Les mer...

28-06-2016 Hits:739 Aktuelt

Hetleviktunnelen godkjent

Vegdirektoratet har gitt klarsignal for at Askøypakken kan bygge fv. 212 Hetleviktunnelen med en stigning på 7 prosent. ...

Les mer...

30-05-2016 Hits:617 Aktuelt

Ordning med gratis kjernetid utvides fra 1. august…

Ordningen med 20 timer gratis oppholdstid for 4 og 5 åringer i barnehage som bor i husholdninger med lav inntekt, utvides til også å gjelde 3 åringer fra 1. august 2016. Inntektsgrensen fra den dato...

Les mer...

23-06-2016 Hits:881 Aktuelt

Sendte feilmerket brev

Alle grunneiere innenfor Kleppestøplanen har mottat brev fra kommunen. Ved en feil ser det for mottakeren ut som at brevet er skrevet til en annen. ...

Les mer...

20-06-2016 Hits:716 Aktuelt

Frivillighetsundersøkelsen er klar

  Kartlegging og utvikling av samarbeid mellom frivilligheten og Askøy kommune Askøy kommune har nå gjennomført en kartlegging av frivilligheten på Askøy. Hensikten med kartleggingen er å øke k...

Les mer...

22-06-2016 Hits:972 Aktuelt

Badevannskvalitet sommeren 2016

Nye prøver av badevannskvaliteten i Askøy kommune viser at det nå er god vannkvalitet ved samtlige lokaliteter. Miljørettet helsevern peker imidlertid på at den vil kunne variere over tid avhengig av ...

Les mer...

20-06-2016 Hits:463 Aktuelt

Vi søker kunstnere!

Vi søker profesjonelle kunstnere til kunstformidlingsprosjekter i Den kulturelle bæremeisen på Askøy. ...

Les mer...

17-06-2016 Hits:1035 Aktuelt

Snart byggestart

Statens vegvesen setter til høsten i gang arbeidet med utbedring av fv.212 Lindhaugen-Slettebrekka.  ...

Les mer...

30-11--0001 Hits:369 Aktuelt

Ikke flere plasser i Sommerklubben

Det er ikke lenger mulig å melde på barn til sommerklubben. Begge ukene er nå fullbooket.   ...

Les mer...

15-06-2016 Hits:846 Aktuelt

Askøy kommunes kulturstipend 2016

Askøy kommune deler årlig ut to kulturstipend á kroner 10.000. Utvalg for oppvekst vedtok i møtet den 8.6. 2016 å tildele kulturstipendene for 2016 til Askøy Brass Band og svømmeren Sander Nilsen...

Les mer...

Eiendomsskatt verk og bruk for 2016 i Askøy kommun…

20-06-2016 Hits:361 Kunngjøringer

Kunngjøring Kommunestyret i Askøy kommune vedtok i møte 17.desember 2015 å innføre eiendomsskatt for verk og bruk med hjemmel i lov om eiendomsskatt ...

Les mer...

Vegstenging - Træna

20-06-2016 Hits:301 Kunngjøringer

Fra mandag 20. juni vil vegen være stengt pga. masseutskifting. Arbeidet vil pågå i uke 25 og 26. Vegen vil bli stengt i anleggsperioden i tidsrommet...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Plan 213 - Kleppestø sentrum

20-06-2016 Hits:515 Kunngjøringer

I medhold av plan og bygningsloven har utvalg for teknikk og miljø vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn: Plan 213 - Kleppes...

Les mer...

Møte i Klagenemnda 15. juni

09-06-2016 Hits:364 Kunngjøringer

KUNNGJØRING Klagenamnda holder møte onsdag 15. juni fra kl. 09:00 i Formannskapssalen, Rådhuset, Kleppestø. Last ned saksdokumentene:   Mø...

Les mer...

Meddommere 2017 - 2020 Alminnelig ettersyn

03-06-2016 Hits:396 Kunngjøringer

Kunngjøring Valgnemda i Askøy kommune har i møte 31.05.2016 forberedt valg av meddommere til Gulating lagmannsrett, Nordhordland Tingrett, Jordskifte...

Les mer...

Politiske møter i juni

01-06-2016 Hits:351 Kunngjøringer

6. juni Eldrerådet kl. 09.00 - Formannskapssalen, Rådhuset 6. juni Råd for funksjonshemmede kl. 15.00 - Møterom Lugaren, Rådhuset 7. juni Utbalg f...

Les mer...

VVA-prosjekt Grensedalen

09-05-2016 Hits:575 Kunngjøringer

Opparbeidelse av vann- og avløpsledninger (VA) fra Varane via Grensedalen er i gang. Det skal legges ledninger fra krysset mot Varane nedover den kom...

Les mer...

Politiske møter i mai

04-05-2016 Hits:394 Kunngjøringer

Det er planlagt møter til følgende dager i mai Mandag 9. mai - Formannskapssalen - kl. 09:00 - Eldrerådet  Mandag 9. mai - Møterom "Lugaren" - ...

Les mer...

Offentlig ettersyn – HA0008 Strømsnes akvakultur- …

25-04-2016 Hits:434 Kunngjøringer

Søknad om utvidelse av konsesjon på oppdrettslokalitet 11648 Strømsnes, Askøy kommune Strømsnes akvakultur AS har søkt Hordaland Fylkeskommune om utv...

Les mer...

Vegstenging - Bergheimvegen

22-04-2016 Hits:1023 Kunngjøringer

Bergheimvegen blir stengt ved hus nr. 28 i perioden 25. – 29. april grunnet vegsikringsarbeid. Det blir omkjøring via Florvåg til Bergheim fotballba...

Les mer...

Om taksering for eiendomsskatt

18-04-2016 Hits:604 Kunngjøringer

Taksering for eiendomsskatt – Melding til eiere av verk og bruk i Askøy kommune Kommunestyret i Askøy kommune vedtok i møte 17.12.2015 å starte opp t...

Les mer...

Program for 8.mai-markeringen

18-04-2016 Hits:471 Kunngjøringer

MARKERING AV FRIGJØRINGSDAGEN OG DEN NASJONALE VETERANDAGEN 8. MAI 2016 8.mai, frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen, markeres slik på Askøy...

Les mer...

Ekstramøte i Utvalg for teknikk og miljø (UTM)

13-04-2016 Hits:488 Kunngjøringer

Det blir holdt et ekstramøte i Utvalg for teknikk og miljø, torsdag 21. april 2016 fra, kl. 09.00 – Først blir det en befaringsrunde, deretter fortset...

Les mer...

Politiske møter i april

06-04-2016 Hits:485 Kunngjøringer

Utvalg for levekår, 05.04.16, kl. 09.00 F-salen, Rådhuset Utvalg for oppvekst, 06.04.16, kl. 09.00 F-salen, Rådhuset Utvalg for teknikk og miljø, ...

Les mer...

Kunngjøring av vedtak:Bestemmelsene til kommunepla…

06-04-2016 Hits:584 Kunngjøringer

Kunngjøring av vedtak: Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2012-2023: Kap.13 – Sikringssone – nedslagsfelt. Drikkevann I medhold av plan- og by...

Les mer...

 

Introbilde Om Kleppestø sentrum

Åpne området for Plansmien høsten 2015  Til webområdet for hele planarbeidet rundt Kleppestø sentrum

 

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

next
prev
ga('create', 'UA-51911467-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');