Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
  1. Aktuelt
  2. Kunngjøringer
  3. Kleppestø

29-04-2016 Hits:141 Aktuelt

Søknadsfrist - Askøy kulturskole

Askøy Kulturskole åpner for nye søkere! Søknadsfrist 1. mai!       ...

Les mer...

28-04-2016 Hits:54 Aktuelt

Skal konkurrere om plass i Norgesmesterskapet

Fylkesmesterskapet i Barne- og ungdomsarbeiderfaget går av stabelen på Olsvikåsen vg. skole i morgen, fredag 29. april. Øyvind Bøe Svardal og Josefine Tellevik, som jobber i henholdsvis Florvåg barneskole og Askøy vg. skole skal k...

Les mer...

25-04-2016 Hits:142 Aktuelt

Kundetorget har flyttet til rådhuset

Kundetorget har nå flyttet inn i nye lokaler på Rådhuset. Du finner oss i 1. etasje, i foajeen ved hovedinngangen. Velkommen. ...

Les mer...

25-04-2016 Hits:143 Aktuelt

Nytt oppdrag i Askøypakken utlyst

Statens vegvesen lyser nå ut et nytt oppdrag i Askøypakken. Dette gjelder utbedring av fv. 212 Lindhaugen–Slettebrekka. ...

Les mer...

20-04-2016 Hits:81 Aktuelt

Er du en kreativ entreprenør med vekstambisjon?

Da må du bli med i konkurransen om å bli Norges mest kreative bedrift! Fristen for innlevering er torsdag 5. mai. ...

Les mer...

14-04-2016 Hits:169 Aktuelt

Temakveld demens

Vil du vite mer om demenssykdommer og hvordan kommunisere med den syke på en god måte? ...

Les mer...

05-04-2016 Hits:239 Aktuelt

Askøy kommune minner om båndtvang

I tiden fra 1. april til 10. oktober skal hunder i Askøy kommune holdes i bånd. I tillegg skal hunder holdes i bånd hele året i følgende områder; ...

Les mer...

30-03-2016 Hits:160 Aktuelt

Nyhetsbrev fra Hordaland idrettskrets

Hordaland idrettskrets har sendt ut nyhetsbrev for mars 2016. Du kan blant annet lese om dette: 1.Viktige frister: Fem ting idrettslaget må huske på 2.Fratakelse av medlemskap i idrettslag 3.Hva kan et idrettslag gjøre når...

Les mer...

16-03-2016 Hits:1041 Aktuelt

Har du prøvd kommunekart?

Har du prøvd kommunekart ? Her finner du informasjon om kommuneplan, reguleringsplan, eiendom, adresser og mange fine kart. Du kan også dele kart med andre. ...

Les mer...

10-03-2016 Hits:453 Aktuelt

Rent drikkevann – ingen selvfølge

I fremtiden skal innbyggerne på Askøy få vann fra Askevatnet. Det er viktig at vannkilden beskyttes mot forurensning. Nå er det formelle grunnlaget på plass. ...

Les mer...

09-03-2016 Hits:558 Aktuelt

Kleppestøplanen - Opptak fra møtet i UTM 9. mars

Utvalg for teknikk og miljø hadde den nye Kleppestøplanen oppe som sak på møtet den 9. mars. Møtet ble sendt direkte på nettet. Fikk du det ikke med deg, kan du se opptak her. ...

Les mer...

08-03-2016 Hits:275 Aktuelt

Nytt Etablererfond etter påske

Etter påske åpnes det for å søke om økonomisk støtte fra fylkeskommunens etablererfond, gjennom Business Region Bergen. ...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Plan 402 - Olaviken, gbnr. 4/…

27-04-2016 Hits:27 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersyn I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgend...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Plan 389 - Haugane, gbnr. 3/3…

27-04-2016 Hits:31 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersyn I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgend...

Les mer...

Offentlig ettersyn – HA0008 Strømsnes akvakultur- …

25-04-2016 Hits:34 Kunngjøringer

Søknad om utvidelse av konsesjon på oppdrettslokalitet 11648 Strømsnes, Askøy kommune Strømsnes akvakultur AS har søkt Hordaland Fylkeskommune om utv...

Les mer...

Vegstenging - Bergheimvegen

22-04-2016 Hits:588 Kunngjøringer

Bergheimvegen blir stengt ved hus nr. 28 i perioden 25. – 29. april grunnet vegsikringsarbeid. Det blir omkjøring via Florvåg til Bergheim fotballba...

Les mer...

Om taksering for eiendomsskatt

18-04-2016 Hits:108 Kunngjøringer

Taksering for eiendomsskatt – Melding til eiere av verk og bruk i Askøy kommune Kommunestyret i Askøy kommune vedtok i møte 17.12.2015 å starte opp t...

Les mer...

Program for 8.mai-markeringen

18-04-2016 Hits:68 Kunngjøringer

MARKERING AV FRIGJØRINGSDAGEN OG DEN NASJONALE VETERANDAGEN 8. MAI 2016 8.mai, frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen, markeres slik på Askøy...

Les mer...

Ekstramøte i Utvalg for teknikk og miljø (UTM)

13-04-2016 Hits:88 Kunngjøringer

Det blir holdt et ekstramøte i Utvalg for teknikk og miljø, torsdag 21. april 2016 fra, kl. 09.00 – Først blir det en befaringsrunde, deretter fortset...

Les mer...

Politiske møter i april

06-04-2016 Hits:113 Kunngjøringer

Utvalg for levekår, 05.04.16, kl. 09.00 F-salen, Rådhuset Utvalg for oppvekst, 06.04.16, kl. 09.00 F-salen, Rådhuset Utvalg for teknikk og miljø, ...

Les mer...

Kunngjøring av vedtak:Bestemmelsene til kommunepla…

06-04-2016 Hits:159 Kunngjøringer

Kunngjøring av vedtak: Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2012-2023: Kap.13 – Sikringssone – nedslagsfelt. Drikkevann I medhold av plan- og by...

Les mer...

Vedtatt plan - Plan 399 - Hanøy skole

29-03-2016 Hits:161 Kunngjøringer

Vedtatt planI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 gjøres det herved kjent at kommunestyret i møte den 17.3.2016 sak 26/16 har vedtatt følg...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Plan 371 - Reguleringsendring…

29-03-2016 Hits:185 Kunngjøringer

Reguleringsplaner - offentlig ettersynI medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge følgende planf...

Les mer...

Heggernesvegen - Vegstenging

26-02-2016 Hits:301 Kunngjøringer

Grunnet fjellsikringsarbeid blir vegen stengt ved Gauvika fra 3. mars  - 1. april alle hverdager i tidsrommet 08:30 - 17:30. ...

Les mer...

Vil du bli meddommer eller foreslå noen?

24-02-2016 Hits:934 Kunngjøringer

Kunngjøring Åpne: Forslagsskjema Meddommer Askøy kommune skal velge ca. 140 meddommere til Nordhordland tingrett, Gulating lagmannsrett og jordsk...

Les mer...

Søkerliste til rektorstillinger

16-02-2016 Hits:458 Kunngjøringer

KUNNGJØRING Disse har søkt den ledige rektorstillingen på Kleppe skole etter Britt Marit Gundersen som går av med pensjon til sommeren: Siv Akse, as...

Les mer...

Søkerliste til rektorstillinger

16-02-2016 Hits:366 Kunngjøringer

KUNNGJØRING Disse har søkt den ledige rektorstillingen på Kleppe skole etter Britt Marit Gundersen som går av med pensjon til sommeren: Siv Akse, as...

Les mer...

 

Introbilde Om Kleppestø sentrum

Åpne området for Plansmien høsten 2015  Til webområdet for hele planarbeidet rundt Kleppestø sentrum

 

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

next
prev
ga('create', 'UA-51911467-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');