Logg inn

Logg inn til din konto

E-post
Passord *
Husk meg
  • Aktuelt
  • Askøy2030
  • Kunngjøringer
  • Vegmeldinger
  • Kleppestø
Forrige Neste Side:

Go Viral på Ungflimmer

24.10.2014 Treff:42 Aktuelt

Go Viral på Ungflimmer

Trenger du et lite push i riktig retning for å lage bedre film? Apagon Film hjelper deg på vei og holder filmkurs på Ungflimmer 4 kvelder i november. Kurset er for deg mellom 13 og 25 år med 4 kursdag... Les mer...

Skoleruten for 2015-2016

24.10.2014 Treff:38 Aktuelt

Skoleruten for 2015-2016

  Skoleruten for 2015 - 2016 er klar. Les mer...

Tegneserieaften for ungdom

23.10.2014 Treff:64 Aktuelt

Tegneserieaften for ungdom

 Tegneserieaften for ungdom på Askøy Folkebibliotek. Tirsdag 28 oktober kl. 18.00 - 20.00 Kom som din favoritt tegneseriefigur og bli med i vår kostymekonkurranse. Wii og Just dance konkurra... Les mer...

1,3 milliarder i 2015

23.10.2014 Treff:315 Aktuelt

1,3 milliarder i 2015

Helsesøstertjenesten skal styrkes, og den nye brannstasjonen på Haugland blir bemannet hele døgnet. Dette er to av satsingene i Rådmannens budsjettforslag for 2015. Budsjettet har en totalramme på 1,3... Les mer...

Tinget i vest drøftar kommunereforma

23.10.2014 Treff:51 Aktuelt

Tinget i vest drøftar kommunereforma

Hovudtema på Tinget i vest i Fjell rådhus 27. oktober vert Kommunereforma. Bakgrunnen for at dette temaet står på dagsorden er pålegg frå dei sentrale styresmaktene om å følgja opp kommunereforma og ... Les mer...

Ordfører takker for innsatsen

30.11.-0001 Treff:173 Aktuelt

Ordfører takker for innsatsen

TV-aksjonen 2014 er avsluttet. Kirkens nødhjelp fikk inn rekordmange millioner under årets TV-aksjon, 239 millioner! - som ordfører ønsker jeg å takke alle som har bidratt, både innbyggere som h... Les mer...

Barn på Askøy trenger deg - har du plass?

22.10.2014 Treff:38 Aktuelt

Barn på Askøy trenger deg - har du plass?

Mer enn 100 barn i Bergensområdet kan ikke lenger bo hjemme, og trenger et fosterhjem. Noen av dem bor på Askøy. Onsdag 29. oktober kan du høre en fostermor og et tidligere fosterbarn fortelle om s... Les mer...

Ebola og epidemien i Vest-Afrika

30.11.-0001 Treff:60 Aktuelt

Ebola og epidemien i Vest-Afrika

Samfunnsmedisinsk avdeling i kommunen vår følger situasjonen i Vest-Afrika og vil iverksette tiltak dersom det blir nødvendig.Hvis du vil ha mer informasjon om ebolautbruddet kan du gå inn på Nasjon... Les mer...

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon

30.11.-0001 Treff:92 Aktuelt

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon

Vern for eldre har på oppdrag fra Helsedirektoratet ansvar for å drifte råd- og veiledningstelefonen: Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon. Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i far... Les mer...

Askoy2030-kampanje-stor

Forrige Neste Side:

Vegstenging Kjebergvegen

10-10-2014 Treff:27 Vegmeldinger

Vegstenging Kjebergvegen

Fra mandag 13. oktober blir vegen stengt ved husnummer 5 i tidsrommet mandag kl. 08:30 til fredag kl. 15:00. Gående kan passere. Les mer...

Vegstenging Træna

08-10-2014 Treff:137 Vegmeldinger

Vegstenging Træna

Fra tirsdag 14. oktober vil vegen være stengt grunnet behov for masseutskifting. Arbeidet vil pågå i uke 42 og 43. Vegen vil bli stengt mandag til fredag i tidsrommet mellom kl. 08:30 og kl. 14:30. Det er kun gangpassasje i dette tidsrommet. I tillegg... Les mer...

Kjebergveien: veg - og vannstenging

22-09-2014 Treff:269 Vegmeldinger

Kjebergveien: veg - og vannstenging

Fra tirsdag 23. september vil Kjebergvegen bli stengt ved nr. 3 - 5. Vegen vil bli stengt i anleggsperioden på ca 3 uker i tidsrommet mellom fra mandag kl 8:30 til fredag kl 14:30. Det er kun gangpassasje i dette tidsrommet.... Les mer...

Vegstenging Nedre Strand

19-08-2014 Treff:247 Vegmeldinger

Vegstenging Nedre Strand

Det blir stengt for biler og fotgjengere ved innkjøringen til Nedre Strand fra tirsdag 26. august, grunnet oppgradering av vann- og avløpsnettet. Arbeidet forventes ferdigstilt ved nyttår. All ferdsel i perioden skal gå via Løfjellet.       Les mer...

Vegprosjekter som inngår i Askøypakken

14-08-2014 Treff:497 Vegmeldinger

Vegprosjekter som inngår i Askøypakken

Her følger en kort statusoppdatering på noen av vegstrekningene som skal utbedres. Les mer...

Vegstengning Lien

05-08-2014 Treff:426 Vegmeldinger

Askøy Kommune skal i forbindelse med oppstart av prosjektet med ny hovedvannkilde fra Askevann, bygge ny demning i Lien. I forkant av dette, må et strekk av den kommunale veien utbedres, for å kunne omklassifiseres til å tåle tung anleggstrafikk. Lien vil... Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - Bakarvågflaten

11-07-2014 Treff:281 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - Bakarvågflaten

Statens Vegvesen arbeider med å utbedre det smale partiet på Fv 563 forbi Bakarvågen. Vegen skal utvides og utbedres slik at kjørebanen får en bredde på 3 meter. Det skal i tillegg bygges gangveg på 2,5 meter og tilkomstvegene og avkjøringer... Les mer...

Øvre Kleppe-vegen stengt for gjennomkjøring

19-06-2014 Treff:340 Vegmeldinger

Øvre Kleppe-vegen stengt for gjennomkjøring

I perioden mandag 30. juni til fredag 26. september skal vann- og avløpsnettet oppgraderes i deler av Øvre Kleppe-vegen. Dette medfører at vegen blir stengt for gjennomkjøring. Les mer...

Fv 563 Florvågvegen - fra Storvatnet til rundkjøring i Klepp…

20-05-2014 Treff:468 Vegmeldinger

Fv 563 Florvågvegen - fra Storvatnet til rundkjøring i Kleppestø

Fra rundkjøringen ved Kleppestø senter til den nye rundkjøringen som er under etablering i Florvåg, jobbes det med å legge nye VA-ledninger og EL-kabler.  Les mer...

Introbilde Om Kleppestø sentrum

 

Utvikling av Kleppestø sentrum er en av de viktigste sakene for Askøy de nærmeste årene. Kommunestyret har satt seg som mål å gjøre Kleppestø til det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen.

Kleppestø skal utvikles til et levende og aktivt sentrumsområde for folk - med forretninger, kontor, boliger, kultur og gode offentlige møtesteder. Områdets funksjon som kollektivknutepunkt skal opprettholdes og styrkes. Det skal i første omgang lages en overordnet områdeplan.

Områdeplanen vil i hovedsak avklare trafikk- og vegløsninger, herunder parkering og kollektivterminal, grønnstruktur og møteplasser, områder for ny bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder. Senere skal det utarbeides detaljplaner for delområder som konkretiserer type bebyggelse.

  • Ledige stillinger - Kampanjebanner
  • Kampanjebanner SFO-plass
  • Sok barnehageplass
  • Barnevernet besokshjem