Skip to main content
Sist oppdatert: 03. juli 2024
Opprettet dato: 03. juli 2024

Søknadsfrist for momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner


To ungdommer, jente og gutt, som pakker varer i eske med trøye det står frivillig på.
(Illustrasjonsfoto: Getty Images, Unsplash)

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2024 fordele over 2,4 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. Denne ordningen er opprettet for å fremme frivillig aktivitet ved å kompensere kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Søknadsfrist 2. september

Det er nå åpnet for søknader, og søknadsfristen er 2. september 2024.

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside. Her står det også hvordan man varsles om søknadsfristen via tilskudd.no

Alle søknader skal sendes elektronisk (lenke til søknadsskjema)

Må være registrert i Frivilligregisteret

Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, og har frivillig virksomhet som en viktig del av sin virksomhet, kan søke. Alle som mottar momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret før 2. september 2024. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid, så det er lurt å være ute i god tid.

Er det forbundet som må søke for deg?

Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd - for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende - så skal søknaden sendes via dem. Vær spesielt oppmerksom på at sentralledd kan ha egne søknadsfrister som er tidligere enn den nasjonale fristen!

Se sentralleddets nettsider, eller ta kontakt med dem for mer informasjon.

Det kan søkes etter to modeller:

  • Forenklet modell: Minstegrense for å søke er 100.000 kroner i søknadsgrunnlag.
  • Dokumentert modell: Minstegrense er 7000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader.

Disse grensene gjelder ikke for underledd.

For mer informasjon, besøk Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside og Brønnøysundregistrenes nettside for registrering i Frivillighetsregisteret.


Forfatter:
Dag Folkestad

Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?