Avdelinger og foretak

Areal og samfunn

Byggesak | Private planer | Oppmåling | Plan og utvikling

Barnehage

Om avdelingen | Lenker til hjemmesider | Barnehageruten

Barn og familie

Barnevern | Helsesøster | Helsestasjon for ungdom | Psykolog- og flyktningetjenesten

Forvaltnings- avdelingen

Eldreomsorg | Hjelp i hjemmet | Koordinerende enhet

Helse og omsorg

Sykehjem | Fysio-/Ergoterapi | Frisklivssentral | Hjemmebaserte tjenester og Kreftsykepleie

Individ og levekår

Rus og psykisk helse | Boliger og bofellesskap | Dagsenter og avlastning

Kultur, idrett og fritid

Bibliotek | Kulturskole | Frivilligsentral | Ungflimmer | Strusshamn kultursenter | Herdla museum | Lag og foreninger

NAV Askøy

Oppfølging og tiltak | service og arbeid

Samfunnsmedisin

Folkehelse | Legetjenesten | Miljørettet helsevern

Skole

Om avdelingen | Skoleruten | Lenker til hjemmesider

Teknisk

Askøy brann og redning | Eiendomsavdelingen | Vann og avløp | Samferdsel

Rådmann, ledelse og stab

Stabsavdelingene | Kundetorget | Ledelse | Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunale foretak og selskap

Askøyhallene KF | Askøy kommunale eiendomsselskap AS | Askøyveiene AS

For ansatte i kommunen

Registrere arbeidstid (Turnus) | Glemt passord | Personalhåndboken

UtskriftE-post

Twitter
Chat
Instagram
Facebook
Til toppen

Kommende politiske møter

mar
28

28.03.2017 12:00 - 15:00

mar
30

30.03.2017 16:30 - 17:00

mar
30

30.03.2017 17:15 - 21:00

apr
3

03.04.2017 09:00 - 13:00

apr
3

03.04.2017 15:00 - 17:00

apr
4

04.04.2017 08:00 - 15:30

apr
5

05.04.2017 08:00 - 15:30

apr
6

06.04.2017 08:00 - 15:30

apr
25

25.04.2017 08:00 - 14:00

apr
27

27.04.2017 12:00 - 15:00