Barnehagenes tjenester

Søke, bytte, si opp plass

Slik søker du | Slik bytter du | Slik fordeles plassene | Hovedopptak og supplerende opptak | Søknadsportal
Se alle...

Pris, betalings og moderasjonsordninger

Kommunal fakturaordning | Makspris | matbetaling | Søskenmoderasjon | Gratis kjernetid og inntektsgradert betaling
Se alle...

Søknadsportalen

Gå direkte til søknadsportalen

Barn med spesielle behov

Spesialpedagogisk hjelp | Tilrettelegging av barnehagetilbudet

Se alle...

Svar på tilbud om plass

Hva må du gjøre når du får tilbud om plass | Frist for å svare | Klage på vedtak

Se alle...

Oppsigelse og permisjon

Når må du si opp? | Hvordan si opp? | Søke om permisjon

Se alle...

Drift og etablering av barnehage

Starte barnehage | Godkjenning | Tilskudd | Utbyggingsplan
Se alle...

Kvalitet i barnehagene

Planer | Rutiner| Veiledere | Overgang barnehage-skole | Tilsyn

Se alle...

Barnehagene i Askøy

Lenker til nettsidene til alle barnehagene i kommunen

 

UtskriftE-post

Til toppen

Kommende politiske møter

mar
28

28.03.2017 12:00 - 15:00

mar
30

30.03.2017 16:30 - 17:00

mar
30

30.03.2017 17:15 - 21:00

apr
3

03.04.2017 09:00 - 13:00

apr
3

03.04.2017 15:00 - 17:00

apr
4

04.04.2017 08:00 - 15:30

apr
5

05.04.2017 08:00 - 15:30

apr
6

06.04.2017 08:00 - 15:30

apr
25

25.04.2017 08:00 - 14:00

apr
27

27.04.2017 12:00 - 15:00