Bolig og sosiale tjenester

Sosiale tjenester

Bostøtte | Midlertidig botilbud | Gjeldsrådgivning | Startlån | Kvalifiseringsprogrammet

Se alle...

Flyktninger og inkludering

Bosetting og integrering | Introduksjonsprogram | Enslige mindreårige | Hvordan kan jeg bidra ?

Se alle...

Bolig

Leie bolig | Midlertidig botilbud | Økonomisk rådgiving | Egenbetaling


Se alle...

Bo-oppfølging

Ditt NAV kontor

Åpningstider og tjenester

Fri rettshjelp

Jussformidlingen i Bergen tilbyr både generell rådgivning og partsrepresentasjon

UtskriftE-post

Til toppen

Kommende politiske møter

mar
28

28.03.2017 12:00 - 15:00

mar
30

30.03.2017 16:30 - 17:00

mar
30

30.03.2017 17:15 - 21:00

apr
3

03.04.2017 09:00 - 13:00

apr
3

03.04.2017 15:00 - 17:00

apr
4

04.04.2017 08:00 - 15:30

apr
5

05.04.2017 08:00 - 15:30

apr
6

06.04.2017 08:00 - 15:30

apr
25

25.04.2017 08:00 - 14:00

apr
27

27.04.2017 12:00 - 15:00