Generell informasjon

 • For alle karttjenester gjelder følgende. Flyfoto kan ha store avvik. En må ikke legge flyfoto til grunn for plassering av eiendom i terrenget.
 • Vann og avløpsdata må ikke brukes for graving uten påvisning fra ledningseier.
 • Askøy kommune er ikke ansvarlig for feil bruk av kartet.

Planinnsyn

 • Inneholder plankart og dokumenter.
 • Noen reguleringsplaner under utarbeidelse vil ha fullt innhold, mens andre vil bare være illustrert med en stiplet linje. Sjekk alltid de medfølgende plandokumenter.
 • Det kan mangle dispensasjoner og mindre endringer til plan.

Kommunekart


Kart til byggesøknader, nabolister med mer

    • Dersom du ønsker å kjøpe ferdige kart og nabolister kan du bestille det via Ambita eller ved personlig oppmøte på kommunens kundetorg.

Bestill kart

     • Nettportal for kjøp av digitale grunnkart for prosjektering av tiltak og produksjon av reguleringsplaner. Data blir levert direkte fra kommunens originale kartbaser. Kartdata leveres på sosi- og/eller dxf-format.
     • Priser oppgis i nettbutikken.
     • Fakturering skjer via Ambita

Kart til meglerpakke

      • Meglerpakker kan bestilles gjennom Ambita

Gebyr

Kontakt avdelingen