Miljø og renovasjon

Hvem jobber med miljø i Askøy kommune

Rådmann, ledelse og stab | Teknisk | Areal og samfunn

Energi og klimaplan

Målsetting | Klimautslipp | Kildesortering

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn ordningen | Hvem sertifiserer | Hvordan bli sertifisert

Naturforvaltning

Allemannsretten | Båndtvang | Bålbrenning | Fritidsfiske | Jakt og fangst | Motorferdsel i utmark | Naturvern | Vassdrag

Farlig avfall, nedgravde oljetanker og forurenset grunn

Farlig avfall | Nedgravede oljetanker | Oljefri

Vannområde Askøy

Vannområde Vest | Regional plan | Miljømål | Vannforskriften (§4)

Radonmåling

Hva er Radon | Radonmåling | Bestilling av måling | Risiko |

Avfalls- og gjenbruksstasjon

Åpningstidene | Tømmekalender | Gjenbruksstasjon | Tilskuddsordning | Kontakt oss

UtskriftE-post

Til toppen

Kommende politiske møter

mar
28

28.03.2017 12:00 - 15:00

mar
30

30.03.2017 16:30 - 17:00

mar
30

30.03.2017 17:15 - 21:00

apr
3

03.04.2017 09:00 - 13:00

apr
3

03.04.2017 15:00 - 17:00

apr
4

04.04.2017 08:00 - 15:30

apr
5

05.04.2017 08:00 - 15:30

apr
6

06.04.2017 08:00 - 15:30

apr
25

25.04.2017 08:00 - 14:00

apr
27

27.04.2017 12:00 - 15:00