Plan, bygg og eiendom

Skal du bygge, rive eller endre?

Må du søke | Slik søker du | Behandlingstid | Klage

Utarbeide privat reguleringsplan

Oppstartsmøte | Utarbeide og send forslag til detaljregulering | Offentlig ettersyn og høring | Planvedtak

Deling av eiendom

Opprette ny selvstendig eiendom | Nye eiendomsgrenser | Registrering i matrikkel

Oppmåling

Arealoverføring | Grensejustering | Sammenslåing | Utlevering av nabolister | Klarlegging av grenser

Seksjonering

Seksjonering | Reseksjonering | Oppheving

Eiendomsinformasjon og kart

Eiendomsinformasjon | Planinnsyn | Reguleringsplan | Kart

Skjema, veiledere og regelverk

Byggesak og private planer | Oppmåling | Seksjonering | Reseksjonering

Kommunal eiendom

Utbyggingsavtaler | Utleie av kommunale bygg | Kjøp og salg | Bruksrettigheter og tillatelser

Gebyr etter Plan- og bygningsloven

Prislister | Gebyrsatser for 2017, 2016 og 2015

UtskriftE-post

Til toppen

Kommende politiske møter

mar
28

28.03.2017 12:00 - 15:00

mar
30

30.03.2017 16:30 - 17:00

mar
30

30.03.2017 17:15 - 21:00

apr
3

03.04.2017 09:00 - 13:00

apr
3

03.04.2017 15:00 - 17:00

apr
4

04.04.2017 08:00 - 15:30

apr
5

05.04.2017 08:00 - 15:30

apr
6

06.04.2017 08:00 - 15:30

apr
25

25.04.2017 08:00 - 14:00

apr
27

27.04.2017 12:00 - 15:00