Eiendomsinformasjon og kart

Generell informasjon

 • For alle karttjenester gjelder følgende. Flyfoto og scannede arealplaner er omtrentlige og kan ha store avvik.
 • En må ikke legge flyfoto til grunn for plassering av eiendom i terrenget.
 • Vann og avløpsdata må ikke brukes for graving uten påvisning fra ledningseier.
 • Askøy kommune er ikke ansvarlig for feil bruk av kartet.

Planinnsyn

 • Dette er en egen webløsning som inneholder både kart og dokumenter.
 • Her ligger vedtatte reguleringsplaner og planer som er under utarbeidelse.
 • Noen reguleringsplaner under utarbeidelse vil ha fullt innhold, mens andre vil bare være illustrert med en stiplet linje.
 • Sjekk alltid de medfølgende plandokumenter.
 • Det kan mangle dispensasjoner og mindre endringer til plan.
 • Skannede arealplaner er omtrentlige, og kan ha store avvik.
 • Askøy kommune er ikke ansvarlig for feil i-, eller feil bruk av kartet.

Kommunekart

 • App med kommunens grunnkart, med inntegnede reguleringsplaner og ortofoto.
 • Tilgjengelig for Iphone. Ipad, Android, Pc og Surface Pro.

Kart til byggesøknad - selvbetjening

 • Alle kommunens kart. (Grunnkart, reguleringsplaner og kommuneplanen).

Kart til byggesøknader, nabolister med mer

 • Dersom du ønsker å kjøpe ferdige kart og nabolister kan du bestille det via Ambita eller ved personlig oppmøte på kommunens kundetorg.

Bestill kart

 • Nettportal for bestilling av digitale grunnkart for prosjektering av tiltak og produksjon av reguleringsplaner.
 • Data blir levert direkte fra kommunens originale kartbaser.
 • Kartdata leveres på sosi- og/eller dxf-format.
 • Priser oppgis i nettbutikken.
 • Fakturering skjer via Ambita

Kart til eiendomshandel

 • Meglerpakker kan bestilles gjennom Infoland

Gebyr

Kontakt avdelingen

UtskriftE-post

Til toppen

Kommende politiske møter

mar
28

28.03.2017 12:00 - 15:00

mar
30

30.03.2017 16:30 - 17:00

mar
30

30.03.2017 17:15 - 21:00

apr
3

03.04.2017 09:00 - 13:00

apr
3

03.04.2017 15:00 - 17:00

apr
4

04.04.2017 08:00 - 15:30

apr
5

05.04.2017 08:00 - 15:30

apr
6

06.04.2017 08:00 - 15:30

apr
25

25.04.2017 08:00 - 14:00

apr
27

27.04.2017 12:00 - 15:00