Kommunale planer

Rullering av Kommuneplanens arealdel

Info om prosessen | Faser i planarbeidet | Merknader og innspill

Kommuneplanens arealdel 2012-2023

Viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens samfunnsdel

Retningsvalg og mål for kommunens utvikling 2015 - 2030 | Satsingsområder

Tematiske kommunedelplaner

Kommunedelplanene skal utdype og klargjøre kommunens satsingsområder, mål og strategier innenfor viktige områder.

Temaplaner

Temaplaner skal gjelde spesielle fagområder eller tema. 

Offentlige reguleringsplaner

Planverk over et avgrenset område som tydelig skal vise fremtidig utnyttelse av området.

Kommunal planstrategi

Klargjør hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling.

UtskriftE-post

Til toppen

Kommende politiske møter

mar
28

28.03.2017 12:00 - 15:00

mar
30

30.03.2017 16:30 - 17:00

mar
30

30.03.2017 17:15 - 21:00

apr
3

03.04.2017 09:00 - 13:00

apr
3

03.04.2017 15:00 - 17:00

apr
4

04.04.2017 08:00 - 15:30

apr
5

05.04.2017 08:00 - 15:30

apr
6

06.04.2017 08:00 - 15:30

apr
25

25.04.2017 08:00 - 14:00

apr
27

27.04.2017 12:00 - 15:00