Skolenes tjenester

Skoleruten

Kalendervisning med ferier og planleggingsdager for skoler og barnehager

Skoler på Askøy

Oversikt og lenker til barne-, ungdoms- og videregående skoler

Logg inn

Innlogging til it's learning

Starte eller bytte skole

Starte på skolen | Bytte skole | Utsatt skolestart

SFO -Skolefritidsordningen

Søke eller si opp | Ferie-SFO | Priser | Åpningstider | Plasser

Språkopplæring og spesialundervisning

Språkopplæring | Minoritetsspråklige | PPT | Særskilte undervisningstiltak | Logopedi

Eksamen og elevvurdering

Karakterer | Vurderingskriterier

Skole - hjem samarbeid

Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling

Elevenes velferd

Læringsmiljø | Ordensreglement | Skolehelsetjenesten | Leksehjelp | Skoleskyss

Voksenopplæringen

Skoletilbud | Skolestart

Kulturskolen

Tilbud | Søknadsfrister | Priser | Øvingslokaler

Videregående utdanning

Askøy videregående skole | Hop videregående skole


 

 

 

UtskriftE-post

Til toppen

Kommende politiske møter

mar
28

28.03.2017 12:00 - 15:00

mar
30

30.03.2017 16:30 - 17:00

mar
30

30.03.2017 17:15 - 21:00

apr
3

03.04.2017 09:00 - 13:00

apr
3

03.04.2017 15:00 - 17:00

apr
4

04.04.2017 08:00 - 15:30

apr
5

05.04.2017 08:00 - 15:30

apr
6

06.04.2017 08:00 - 15:30

apr
25

25.04.2017 08:00 - 14:00

apr
27

27.04.2017 12:00 - 15:00