Våre prosjekter

Rullering av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel | Faser i planarbeidet | Merknader og innspill 

 

Askøypakken

Statens vegvesen bygger nye fylkesveier på Askøy. Her kan du følge utbyggingen.

Plan 213 - Kleppestø sentrum

Kart, analyser og andre dokumenter

Kleppestø barneskole

Kleppestø barneskole utvides fra 300 til 600 elever, her publiseres det informasjon i byggeperioden.

Tveit barneskole

Tveit barneskole skal utvides fra 270 elever til 600, her publiseres det informasjon i byggeperioden.

Askevatnet - Ny drikkevannskilde

Askøy trenger rent drikkevann og her kan du følge prosjektet.

SAHARA

Søre Askøy hovedavløpsrenseanlegg skal håndtere all kloakk sør for Tveit og Ask. Du kan følge utbyggingen her på våre nettsider.

Nytt avløpsrenseanlegg på Hanøytangen

Nytt renseanlegg skal etableres nordvest på Hanøytangen og vil ha kapasitet til å betjene fremtidig utbygging i området. Du kan følge prosjektet her på våre nettsider.

Rehabiliteringstilbud til kreftoverlevere

Et rehabiliteringsprogram for ferdigbehandlede kreftpasienter i aldersgruppen 18-67 år som er ferdigbehandlet i tidsrommet tre måneder til fem år siden

UtskriftE-post

Twitter
Chat
Instagram
Facebook
Til toppen

Kommende politiske møter

mar
28

28.03.2017 12:00 - 15:00

mar
30

30.03.2017 16:30 - 17:00

mar
30

30.03.2017 17:15 - 21:00

apr
3

03.04.2017 09:00 - 13:00

apr
3

03.04.2017 15:00 - 17:00

apr
4

04.04.2017 08:00 - 15:30

apr
5

05.04.2017 08:00 - 15:30

apr
6

06.04.2017 08:00 - 15:30

apr
25

25.04.2017 08:00 - 14:00

apr
27

27.04.2017 12:00 - 15:00