Vei og transport

Veiarbeider og vedlikehold

Veivedlikehold | Brøyting og strøing
Se alle...

Meld fra om feil

Feil på veilys | Hull i veien | Andre problemer

Hvem har ansvar for veien

Finn ut om veien er privat, kommunal eller fylkesvei.

Gravetillatelse og arbeidsvarsling

Retningslinjer for graving i offentlig veg- og gategrunn | Søknadsskjema

Parkering

Kommunale parkeringsplasser | Hjelp oss frem, tenk deg om hvor du parkerer | Hensatte kjøretøy/bilvrak

Bompenger

Askøypakken | Takster | Hvordan betale?

Piggdekkgebyr i Bergen

Lenke til Bergen kommune

Kommunale havner og kaier

Kalender | Bestill kaiplass | Retningslinjer | Priser

Søknadsskjema

Egenkontroll | Gravemelding | Ny avkjørsel | Dispensasjon fra byggegrense | Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel


Samferdsel

Kontakt | Administrasjon | Tjenester | Ledige stillinger

Regelverk

Normer | Planer | Retningslinjer

UtskriftE-post

Til toppen

Kommende politiske møter

mar
28

28.03.2017 12:00 - 15:00

mar
30

30.03.2017 16:30 - 17:00

mar
30

30.03.2017 17:15 - 21:00

apr
3

03.04.2017 09:00 - 13:00

apr
3

03.04.2017 15:00 - 17:00

apr
4

04.04.2017 08:00 - 15:30

apr
5

05.04.2017 08:00 - 15:30

apr
6

06.04.2017 08:00 - 15:30

apr
25

25.04.2017 08:00 - 14:00

apr
27

27.04.2017 12:00 - 15:00