Velkommen til Askøy kommune

Nød- og vakttelefoner

Nødtelefoner | Vakttelefoner | Feilmeldingstelefoner
Se alle...

Barnehage

Søke, bytte, si opp plass | Pris og betaling | Barnehagene i Askøy
Se alle...

Skole og utdanning

Skoleruten | SFO |Starte eller bytte skole | Eksamen | Voksenopplæring | It's learning | Skolehelsetjenesten
Se alle...

Kultur, idrett og fritid

Bibliotek | Askøy kulturskole | Museer og kulturminner | Prislister | Tilskudd | Idrettsanlegg og svømmehaller
Se alle...

Helse og omsorg

Barnevern | Helsehjelp | Psykisk helse | Vaksine | Nedsatt funksjonsevne | Fysio-/ergoterapi | Hjemmetjenester
Se alle...

Bolig og sosiale tjenester

Ditt NAV kontor | Sosiale tjenester | Bolig | Fri rettshjelp | Flyktninger og inkludering
Se alle...

Plan, bygg og eiendom

Byggesøknad | Deling | Oppmåling | Saksinnsyn | Kart | Reguleringsplan | Forhåndskonferanse
Se alle...

Miljø og renovasjon

Radonmåling | Forurenset grunn | Miljøtilskudd | Avfallshåndtering | Gjenbruksstasjon | Priser | Tømmekalender
Se alle...

Vei og transport

Veiarbeider og vedlikehold | Kommunale havner og kaier | Piggdekkgebyr | Bompenger | Feilmelding
Se alle...

Vann og avløp

Stengt vann | SMS- og telefonvarsling | Drikkevann | Vannmåler| Priser | Slam og septiktanker | Skjema | Kart og tegninger
Se alle...

Brannvern, ildsted og feiing

Ildsted og skorstein | Feiing og boligtilsyn | Bålbrenning | Fyrverkeri | Gebyr |
Se alle...

Næring

Landbruk | Skogbruk | Servering, salg og skjenkebevilling | Etablerertjenester | Starte egen bedrift
Se alle...

Politikk og organisasjon

Ledige stillinger

Har du lyst å bli vår nye kollega?
Sjekk ut om vi har en ledig stilling som passer for nettopp deg!
Se ledige stillinger..

Avdelinger og foretak

Informasjon om fagavdelingene, ledelsen og andre enheter i vår organisasjon
Se alle...

Politikk

Politisk organisering | Møtekalender | Saksdokumenter | Delegasjonsreglement | Ungdommens kommunestyre
Se alle...

Kommunale planer

Kommunal planstrategi | Kommuneplanens arealdel | Kommuneplanens samfunnsdel | Temaplaner | Tematiske kommunedelplaner
Se alle...

Innsyn i sak og arkiv

Trenger du innsyn i kommunale dokumenter?

Karttjenester

Digitale grunnkart | Eiendomsmeglerpakker | Planinnsyn | Grunnkart | Kart for mobiltelefon og nettbrett
Se alle...

Prosjekter

Kommunale prosjekter fra omsorg til utbygginger

Kunngjøringer

Offentlige kunngjøringer | Høringer | Viktig informasjon

Prislister

Gebyrer og betalingssatser for kommunens tjenester
Twitter
Chat
Instagram
Facebook
Til toppen

Kommende politiske møter

okt
25

25.10.2016 09:00 - 15:00

okt
27

27.10.2016 15:00 - 15:30

okt
31

31.10.2016 09:00 - 15:00

okt
31

31.10.2016 09:00 - 13:00

okt
31

31.10.2016 15:00 - 17:00

nov
1

01.11.2016 09:00 - 15:00

nov
2

02.11.2016 09:00 - 15:00

nov
3

03.11.2016 09:00 - 15:00

nov
15

15.11.2016 09:00 - 15:00

nov
22

22.11.2016 09:00 - 15:00