Velkommen til Askøy kommune

Står du i manntallet?

Utskrift fra Folkeregisteret pr. 30.juni er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Kundetorget (ved hovedinngangen til Rådhuset). - Les mer...