Skip to main content
Sist oppdatert: 28. mai 2024
Opprettet dato: 23. mai 2024

Endret kjøremønster ved Søre Myrane


parkeringsplass med parkerte biler
Denne parkeringsplassen vil bli mindre, slik at bussene kan slippe skoleelever av og på i ombyggingsperioden (foto: Vestland fylke).

Fra og med 28. mai 2024 blir kjøremønsteret ved Søre Myrane endret, på grunn av etablering av fylling for ny vei og droppsone til ungdomsskolen.

Dagens vei blir flyttet ca. 15-20 meter opp i bakken ved Søre Myrane. Kjøremønsteret blir uendret, men dette får konsekvenser for parkeringsplassene.

Kart som viser hvor bussene kjører og parkerer ved Kleppestø ungdomsskole i byggeperioden
Slik blir kjøremønsteret for bussene.

Følg skiltene i området

Det vil bli merket for av- og påstigning ved bussoppstillingen som vist i skissen.

Arbeidet vil bli utført 27.-28. mai. Alle gående må følge den skiltede ruten for å komme seg til overgangsfeltet som tar en videre til Kleppestø barneskole, Kleppestø barnehage, med flere, og bussholdeplassen for å komme seg nordover.

Respekter skilt og vakter – for din egen sikkerhet

Prosjektet ber om at omlegging, rute og situasjon blir respektert, og ønsker at ingen ferdes over den trafikkerte fylkesveien. Vaktposter blir satt på stedet frem til omleggingsruten blir respektert.

Arbeidet vil vare til senhøsten 2024.

Endringer i kart og gangmønster finner du på fylkeskommunens side om Myrane.

Liv og helse

Vi setter liv og helse først. Nødetater og renovasjon slipper alltid gjennom anleggsområdet vårt.

Anleggstrafikk gir mer støy og støv. I samarbeid med entreprenør blir veien kost og holdt ryddig underveis i anleggsperioden, og vi tar så mye hensyn som vi kan til enhver tid.


Forfatter:
Dag Folkestad

Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?